Създава се Комисия за превенцията на престъпността
(Econ.bg) - 2005/6/16

Държавно-обществена консултативна комисия ще координира усилията по превенцията на престъпността у нас, постанови правителството.

Съгласно одобрената на 30.01.2004 г. от парламента Национална стратегия за противодействие на престъпността, ключови за нейното изпълнение са условията за прозрачност, публичност, законност и засилен обществен надзор върху мерките за противодействие на престъпността, както и координация и взаимодействие между изпълнителната, съдебната и законодателната власт, органите на самоуправление и структурите на гражданското общество.

Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, ще обедини усилията на държавни институции и неправителствени организации за по-добро идентифициране на тенденциите и намиране на решения за по-ефективна борба с престъпността. Тя ще бъде оглавявана от министъра на вътрешните работи, който ще посочи свой заместник – зам.-министър на вътрешните работи. Членове на комисията ще бъдат директорите на Национална служба "Полиция" и на дирекция "Пресцентър и връзки с общеснвеността" на МВР, ректорът на Академията на министерството, заместник-министрите на правосъдието, на финансите, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на образованието и науката, на културата и туризма, на младежта и спорта, председателят на държавната агенция за закрила на детето, председателите на УС на Националното сдружение на общините, на БТПП, на Българската стопанска камара, представител на Центъра за изследване на демокрацията.

Go back BG Online