65% от студентите смятат, че има корупция сред професорите и доцентите
(Econ.bg) - 2004/11/18
Според 31.5% оценките от изпитите са обективниСпоред 65 на сто от студентите корупция съществува в една или друга степен сред техните професори и доценти, а само 37 на сто от самите професори и доценти твърдят същото. Това сочат резултатите от изследване на тема "Типология на корупционните практики във висшите училища в България и стратегия за противодействие", които ще бъдат представени днес.31.5 на сто от студентите и 60.8 на сто от преподавателите отговарят, че оценките от изпитите са обективни. Относно наличие на публичност на процедурата за оценяване по различните предмети само 15 на сто от студентите отговарят, че такава съществува за всички предмети, докато този отговор дават 35 на сто от преподавателите. Изследването е изготвено от екип на Асоциацията за социални изследвания (АСИ), София по проект осъществяван в рамките на Програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000. Изследването е представително на ниво факултет за всички български висши учебни заведения, без тези в системата на сигурността. Анкетирани са 1313 студенти и 283 преподаватели от 31 висши училища в цялата страна.

През месец декември 2004 г. предстои и публикуването на цялостен доклад с резултатите от изследването. На базата на проведеното изследване екипът на АСИ ще коментира следните въпроси: Има ли корупция във висшите училища? Ако има, кога е най разпространена – при приема, по време на следването, при дипломирането? Сред кои специалности? Има ли проблем с обективността на оценяването? Обявени ли са предварително изискванията за процедурата на оценяване по различните предмети? Кой губи и кой печели от корупцията във ВУЗ?
Go back BG Online