100 хил. корупционни сделки се сключват всеки месец
(Econ.bg) - 2004/12/22


Тарифата на подкупите се качва двойно за година, първи в класацията са лекарите и полицаитеБлизо една трета от дадените под различна форма подкупи са на стойност между 100 и 500 лв., което е два пъти повече от 2003 г. Това увеличаване на корупционните тарифи за получаване на различни обществени услуги е косвен индикатор за известно нарастване на доходите и възможностите да се искат по-големи суми за една и съща услуга. Това сочи изследване на Витоша рисърч по поръчка на Коалиция 2000 за нивото на корупцията у нас. Сред обществените служители на първо място по подкупност са лекарите, подобно е положението и при полицейските служители, които заемат следващата позиция с много близки стойности на оказвания корупционен натиск.

Регистрирано е покачване на стойностите и при прокурорите, следователите и административните служители в съдебната система. Интересно е, че за разлика от тези групи служители при съдиите има почти двойно намаляване на натиска. При други групи служители, като преподавателите в университети, митническите служители и банкерите, в отделни периоди са регистрирани резки скокове на оказвания натиск, но впоследствие стойностите са се върнали към обичайните за тези групи нива. Има и покачване на корупционния натиск на местно равнище - сред общинските служители и сред кметовете. В настоящия момент е регистрирано засилено усещане, че правителството не предприема достатъчно антикорупционни мерки сред бизнессредите и висшите етажи на властта.

Превърнат в абсолютен брой осъществени корупционни сделки, индикаторът показва покачване с около 20 хил. случая в сравнение с март, когато е проведено първото изследване за годината, и 103 хил. случая месечно. Безработицата остава най-значимият проблем в съзнанието на хората, но своята значимост като проблем запазват и корупцията, и престъпността. Липсата на положителна промяна през изминалата година в оценките за тези две явления говори за създаването на устойчиви нагласи у хората, това според авторите на проучването е сигнал, че антикорупционните усилия на държавната власт, медиите и гражданското общество не водят до забележими за гражданите положителни промени. Въпреки лекото покачване на индикатора, измерващ равнището на реално осъществени корупционни сделки спрямо март, общата тенденция е към плавно намаляване на корупционните действия сред населението./в-к ПАРИ
Go back BG Online