Кръгла маса на тема: "Енергийна политика и енергийна диверсификация"
(Econ.bg) - 2010/5/18
На 18 май 2010 г. (вторник) от 10.00 ч. в сградата на Центъра за изследване на демокрацията (ул. "Александър Жендов" № 5) ще се проведе кръгла маса на тема: "Енергийна политика и енергийна диверсификация".

В сътрудничество с Атлантическия съвет на САЩ, Центърът за изследване на
демокрацията подготви доклад за състоянието и основните предизвикателства на енергийния сектор на България. На кръглата маса ще бъдат представени препоръките от доклада за постигане на енергийна диверсификация и енергийна сигурност. Участие в дискусията ще вземат Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма и посланикът на САЩ в България Джеймс Уорлик.

2010 г. е от изключителна важност за развитието на енергийния сектор в България. Предстои адаптиране на дейността на сектора към Третия енергиен либерализационен пакет на ЕС (доизграждане на национален енергиен пазар за електричество и газ), приемането на нова енергийна стратегия на страната, предоговарянето по условията на новия договор за доставка и транзит на газ и др. През 2009 и 2010 г. бяха разкрити редица нередности и злоупотреби в енергийния сектор, които поставиха под сериозно съмнение както ефективността на функциониране на сектора, така и правилността и прозрачността на процеса на вземане на решения в енергетиката.

Енергийният пазар в България остава силно монополизиран, с ценоопределяне далеч от това на свободните пазари, отчитат от Центъра за изследване на демокрацията. В сектора са вземани важни стратегически решения, засягащи бъдещето на цялата икономика, включително и по големи инвестиционни проекти, зелена енергия и др., без да има официално одобрена и осъвременена национална енергийна стратегия. България остава силно зависима от внос на енергийни суровини, нейният енергиен интензитет продължава да е най-високия в Европа, а енергийния й сектор се нарежда на челно място по загуби в цялата система. Цените на електроенергията са най- ниските в Европа в абсолютна стойност, но едни от най-високите в ЕС като съотношение към доходите.

Ще успеят ли мерките на правителството да донесат повече яснота, решителност и
прагматичност в управлението на енергийния сектор? Какви са перспективите и
алтернативите пред енергийната диверсификация на България? Кои са най-големитепредизвикателства и възможни решения пред отделните елементи на енергийния сектор?Какво предстои в българската енергетика? Добро място за енергийни инвестиции ли е България?

Go back BG Online