Корупцията в България през 2009 г.
(Econ.bg) - 2009/12/7
На 7 декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, по време на която бяха представени резултатите от Системата за мониторинг на корупцията в редовното годишно изследване на корупцията в България за 2009 г. То отразява не само нагласите, а и реалното състояние и развитие на корупцията в страната.

Към октомври 2009 г. се наблюдава спад в корупционния натиск от страна на администрацията върху населението и бизнеса, но равнището на корупция остава относително стабилно за последните три години. Гражданите и бизнеса оценяват, че корупцията в страната намалява. При бизнеса тези нагласи са най-силни за последните десет години и са съчетани с намаляване на неговата податливост към корупция.

Равнището на корупция сред населението остава неприемливо високо - за последната година всеки четвърти българин е трябвало да даде подкуп, за да може да получи дадена усуга. Това е сигнал, че корупцията е навлязла толкова дълбоко в обществената тъкан, че се приема за нещо нормално - факт, който прави противодействието още по-трудно.

Go back BG Online