България трябва да потребява по-малко и по-чиста енергия
(Econ.bg) - 2009/11/23
"Булгартрансгаз" ще бъде първото държавно енергийно дружество, което ще бъде листнато на фондовата борса, съобщи министър Трайчо Трайков при представянето на Енергийната стратегия на България до 2020 г.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз" трябва незабавно да изготвят 10-годишни планове за действие и да се започне работа за тяхното отделяне от системите на производство и търговия с енергия. Това каза вчера по време на кръгла маса в парламента, посветена на Енергийната стратегия до 2020 г., министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, предаде БНР. "Булгартрансгаз" е комбиниран оператор и собственик на газопреносната мрежа и на хранилището за природен газ в Чирен, докато ЕСО е и пазарен оператор, но не е собственик на преносните активи, уточнява Capital.bg

Двата оператора ще бъдат отделени от вертикално интегрираната компания "Български енергиен холдинг" (БЕХ) заедно с преносните активи като две юридически лица, като ще бъдат подчинени пряко на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Преструктурирането ще бъде извършено преди изтичането на крайния срок за това според директивите на ЕС - края на 2011 г., каза Трайков.

Публични компании

Във възможно най-кратки срокове ще бъде стартирано преобразуването на държавните енергийни компании в публични дружества, от акциите на които на борсата ще бъдат предложени първоначално 10-15%, заяви министър Трайков. "Булгартрансгаз" ще бъде първото държавно енергийно дружество, което ще бъде листнато на фондовата борса, допълни той, цитиран от Pari.bg.

Енергийната стратегия ще бъде приета най-късно в началото на 2010 г.

Проектът за енергийна стратегия трябва да бъде готов до края на 2009 г. или началото на 2010 г., а до средата на следващата година - да бъде приет национален план за действие до 2020 г., посочи Трайчо Трайков. Стремим се към енергийна стратегия, която да балансира различните интереси в енергетиката в интерес на потребителя, обясни той.

Министърът добави, че оглавяваното от него ведомство е подкрепило предложението на депутатите Мартин Димитров, Иван Иванов и Стоян Маврудиев енергийната стратегия да се приема и от парламента, а не само от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Нашето разбиране е, че наличието на приета енергийна стратегия още в началото на мандата ще улесни работата на правителството, защото ще постави ясна основа за координирани действия, каза Трайков. Той добави, че приетата стратегия ще даде възможност и за оценка и контрол на действията на правителството в областта на енергетиката.

По-малко и по-чиста енергия

За да се приеме стратегията, трябва да е налице и положителна екологична оценка, подчерта министърът. За да намалим емисиите на парникови газове, трябва да използваме по-малко и по-чиста енергия, каза Трайков. Необходмото европейско законодателство е разработено - то влезе в сила от средата на тази година и е известно като пакет "Енергетика и околна среда", посочи Трайков. Той отбеляза, че пакетът съдържа набор от директиви, които трябва да се транспонират в националното законодателство в определени срокове.

Българските ангажименти не включват количествени цели при намаляването на парниковите газове, но всички големи български инсталации от индустрията и енергетиката трябва да участват в европейската схема за търговията с емисии, изградена на принципа "замърсителят плаща". В периода 2008-2012 г. схемата функционира на чрез национални тавани за емисии и планове за разпределянето им между инсталациите, а от 2013 г. схемата ще работи по нов начин като плановете ще отпаднат, а разпределението ще се извършва от европейските оператори, посочи министър Трайков.

Основни цели в Енергийната стратегия на България са стимулиране на енергийната ефективност и на дела на възобновяемата енергия. По думите на Трайков една от целите е България да преизпълни целите на ЕС за 16% възобновяема енергия, а към 2020 г. да спестяваме до 1 млрд. евро годишно от енергийна ефективност.

Трябва да започнем интензивна политика на национално ниво, за да се намали потребената енергия за единица продукт като намаление с 20% ще третираме като задължителна минимална цел, заяви Трайков. Потреблението на ВЕИ през 2008 г. се равнява на малко над 1 млн. тона нефтен еквивалент, ако засилим политиката на енергоспестяване, ще трябва да добавим към ВЕИ още 66%, а ако запазим сегашното потребление на електроенергия, ще трябва да удвоим това количество, посочи министърът. Трайков подчерта, че развитието на ВЕИ мрежата трябва да бъде координирано и добре планирано. Той добави, че разходите за производство на електроенергия от ВЕИ намаляват през годините - с около 50 на сто при фотоволтаичните и с 15% при вятърните инсталации.

Предприятията и битовите потребители ще купуват по-евтин ток, ако използват енергоефективни мерки, каза от своя страна председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев. Това обаче ще може да стане до година-две.

Запазване на централизираното топлоснабдяване

Сред целите на енергийната стратегия е съхраняването на централизираното топлоснабдяване, посочи Трайчо Трайков. Усилията на държавния регулатор пък трябва да бъдат насочени от регулиране към създаване на условия за конкуренция, така че потребителите да могат да изберат източниците си на енергия, каза още Трайков.

Налице в енергийната стратегия е стремеж към бързи крачки за енергийна либерализация и отваряне на енергийния и газовия пазар, каза Ангел Семерджиев. Той обяви, че ДКЕВР подкрепя този подход.

Коментари

Бизнесът не скри своите критики към стратегията. Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев кръстосаното субсидиране на потребителите и топлофикациите от бизнеса трябва да спре.

Освен това трябва да бъде въведена по-прозрачна структура за определяне на енергийните тарифи, което не е заложено в стратегия­та. Според Данев трябва да бъдат отнемани и лицензите на газоразпределителните дружества, които не инвестират в развитие на газоразпределителната мрежа.

Председателят на асоциацията на производителите на екологична енергия Велизар Киряков пък коментира, че анализите, върху които е базирана стратегията, са стари и не отразяват реалните тенденции.

Go back BG Online