От август регистрацията на фирмите ще става за две седмици
(Mediapool) - 2005/5/17

От 10 август, когато влиза в сила Законът за БУЛСТАТ, регистрацията на фирмите ще може да се извършва в рамките на две седмици, а до края на 2006 г. ще заработи единният електронен регистър на юридическите лица и фирмите към Агенцията по вписванията. Това предвижда одобрената от правителството стратегия за реформа в търговската регистрация, представена във вторник от министъра на правосъдието Антон Станков.

Според директора на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев приетият преди месец Закон за БУЛСТАТ, предвижда замяна на съществуващите досега задължителни регистрации на търговските дружества - в данъчната служба, в Националния осигурителен институт, в агенция "Митници", В Националния статистически институт по БУЛСТАТ - с единен идентификатор,. В момента за регистрацията на една фирма са нужни 30-35 работни дни, което чувствително ще се съкрати с единната регистрация, обясни Тонев.

Реформата на търговската регистрация ще премине през три етапа и законът по БУЛСТАТ слага началото на първия, който ще започне със замяна на съдебната регистрация на фирмите с електронна административна и прехвърлянето й от съда към Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието, обясни министър Станков. Така съдът ще се разтовари от нетипичната за него дейност, която е над 50% от всички дела в окръжните съдилища, а в Софийския градски съд е 62%.

За въвеждане в електронния регистър фирмата ще получава единен идентификационен номер, който ще замени всички номера, получавани при регистрациите в няколкото различни администрации.

На втория етап от реформата ще се създаде електронен регистърен център, който ще включи и регистър за особените залози и всички функции на БУЛСТАТ.

На третия етап към регистъра ще се включат и данъчните регистри, тези на автомобилите, ЕСГРАОН и имотния регистър.

Go back BG Online