Бизнесът алармира за ръст на корупцията в България
(Mediapool) - 2004/3/17
Бизнесът алармира за ръст на корупцията в България


Увеличава се корупционният натиск над представителите на бизнеса, расте броят на корупционните сделки, а също и размерът на неофициалните плащания.

Завръща се усещането за масовост на корупцията, което е индикатор, че или управляващите не противодействат на корупцията, или мерките им са неефективни. Изводът е направен в последното социологическо проучване на "Витоша Рисърч" и Коалиция 2000, след като са били анкетирани близо 500 представители на различни търговски дружества

Оценките на предприемачите са, че правителството не прави нищо, за да ограничи корупцията сред различните категории служители и тя запазва високите си нива. Дори и управляващите да полагат усилия за намаляване на корупцията, те не се отчитат в сферата на бизнеса.

Всеки втори бизнесмен плаща за обществена поръчка

Висок процент бележи корупционният натиск върху българския бизнес при участието в процедура за възлагане на обществени поръчки. Всеки втори бизнесмен, спечелил обществена поръчка, е трябвало да плати за нея неофициално.

Най-често плащанията, които бизнесът прави с цел получаване на поръчки от обществения сектор или договор с голяма компания, са от порядъка до 10% от стойността на договорната сума. Забелязва се тенденция на изместване към по-високи нива. Най-масови са подкупите от 6 до 10% от стойността на договора. Скача делът на подкупите, които се движат в рамките на 11-20% от договорната сума.

Изследването е регистрирало и подкупи над 20 на сто, след като близо година подобни суми не са били посочвани. Изводът на социолозите е, че данните са индикатор за нестабилен и нетраен напредък в ограничаването на корупцията.

При всеки 6 от 10 обществени поръчки неофициалната сума или направеният подарък за спечелването им е бил на стойност над 1000 лева. При договорите с големи компании това се отнася за четири от десет фирми, сочи статистиката.

Подобни корупционни практики биха могли да окажат силно влияние върху предприемаческата дейност у нас като се има предвид, че разменяните неофициално суми са значителни след като по оценки на Българската стопанска камара общата стойност на възложените обществени поръчки за 2003 г. е била близо 1.5 милиарда лева.

С течение на времето като че ли корупцията се е бетонирала в бизнеса и даже усъвършенства механизмите си, отбелязват социолозите. Изводите им са, че корупцията вече не е просто "незаконна сделка", а си има ясни параметри - знаят се техниките за даване на подкуп и "тарифите" за услугите, получавани от обществените служители.

Растат подкупите за услуги

Покачване на размера на подкупите има и при най-скъпо "платените" обществени услуги. Част от тях вече надхвърлят сумата от 5000 лева.

За някои от услугите неофициалните плащания са разпределени почти равномерно в различните ценови категории. "Тарифите" за сключване на договори с големи предприятия, регистрация на права на собственост, услуги при съдебни дела и свързани с получаването на кредит варират в широки граници и до голяма степен зависят от големината на сделката и важността на услугата.

100 процента от бизнесмените са посочили, че им се е налагало да плащат нерегламентирано до 250 лева за услуги, извършени от фирмените отделения на съда. Най-често на бизнесмените им се налага да дават пари, за да не бъдат глобявани за извършено нарушение.

Нерегламентирани суми се дават и при плащане на митнически задължения, а също и при получаването на лицензи, разрешителни или избягване на глоба за някакво нарушение. В тези случаи подкупът за "подходящия човек" варира от 250 до 500 лева. Толкова се плаща и за прокарването на вода до фирмен обект.

Четири от десет фирми дават сума или подарък за над 1000 лева при участие в съдебни дела. Над една четвърт от фирмите е трябвало да платят същия подкуп, за да получат кредит или разрешение за строеж.

Прокурорите с ръст в оказването на корупционен натиск

Митническите и полицейските служители, са начело сред професионалните групи, оказващи корупционен натиск върху представителите на бизнеса. Данните от изследването потвърждават изводите в Доклада на Държавния департамент на сочи от преди месец, където бе посочена съдебната система и в частност прокуратурата като източник на корупция.

Осезаемо увеличение на корупционния натиска има сред лекарите - с 10 пункта е нараснал за една година делът на случаите, в които са искани подкупи от бизнесмени.

При всички представители на съдебната система има покачване на стойностите на оказван корупционен натиск , но най-забележимо то е при прокурорите. Други две групи, при които има регистриран увеличен натиск, са кметовете и общинските съветници и народните представители.

Срива се доверието в управляващите

Всеки трети предприемач определя корупцията като един от основните проблеми не само пред страната като цяло, но и пред бизнеса.

Ниските доходи и бедността наред с престъпността продължават да бъдат определяни като значителни проблеми пред страната. Засилва се усещането за политическа нестабилност.

Оценките за политическата обстановка рязко се сриват в негативна посока само за трите месеца от тази година. Доверието към управляващите се е изчерпило, засилила се е нетърпимостта към бездействието, хората вече не понасят липсата на осезаема промяна в социално-икономическата обстановка.

Оптимистичните оценки от началото на 2003 година за разпространението на корупцията са били изключение, отчитат социолозите в изследването си година по-късно. Отново се връща усещането за масовост на корупцията.

Устойчивите негативни нагласи, както при населението, така и при бизнеса, са индикатор или за липса на целенасочени действия срещу корупцията, или за неефективност на предприетите мерки.

Основният извод, който се налага от изследването, е че бизнесмените не могат да избягат от участие в една или друга форма на корупция. Силният натиск, който усещат върху себе си и бизнеса е двупосочен - от една страна са необезпокояваните от ограничения и санкции служители, а от друга - силно изкривена и деформирана е самата бизнес среда. Трайната нагласа е че за да си конкурентно способен, трябва не само да плащаш, но и да знаеш на кого колко да предложиш "неофициално", за да успееш да запазиш и развиеш бизнеса си.Go back BG Online