Стрес-тест сложи България в групата на уязвими към кризата държави
(Mediapool) - 2009/5/20
В класирането по конкурентоспособност страната ни заема "средна" позиция

Стрес-тест за устойчивостта на националните икономики към глобалната икономическа криза постави България в групата на уязвимите страни. Това показват данните от проучване, извършено от швейцарската бизнес-школа IMD и публикувани в сайта на школата.

По същото време в Годишника на световната конкурентоспособност 2009 г. България е класирана на "средното" 38-о място. И в двете проучвания класиранията са извършени сред 57 страни от света.

Стрес-тестът е изготвен на базата на 20 различни индикатори, събрани в четири групи – икономически перспективи, устойчивост на бизнеса, стабилност на държавата и способност на обществото да преодолее кризата. Сред индикаторите влизат такива показатели като темпове на ръст на БВП, състояние на правната система или сплотеност на обществото.

Така сред 57-те тествани държави България заема 46-о място със събрани 25.33 точки от 100 възможни, като непосредствено пред нея са Република Южна Африка (45) и Франция (44) с 28.7 точки. След нас с близък брой точки са Италия и Полша и с рязък спад на точките следва Гърция (49) с 14 точки, Испания (50) със 7.5 точки. На дъното на класацията са съответно Русия (51 място), следвана от Унгария, Хърватска, Румъния, Украйна, Аржентина и Венецуела с нула точки.

Лидер в това класиране е Дания със 100 точки. В тройката са още Сингапур и Катар, а САЩ, които обикновено са сред лидерите по конкурентоспособност, в този тест заемат 28-о място. Сред десетте най-мощни икономики най-устойчива на кризи е Индия (13-о място), Канада (16) и Китай (18).

Във втората класация – по конкурентоспособност – страната ни заема 38-о място сред 57 страни. Тази година страната ни е с една позиция напред спрямо миналата година пред страни като Испания, Бразилия, Полша, Унгария, Турция, Италия, Румъния, Хърватия и Украйна.

България има най-добър резултат в първата група от фактори, взети предвид при изготвяне на класацията - ефективност на икономиката - 26-о място в класацията за тази година, като миналата година е била на 38-о. По фактора ефективност на правителството заемаме 28-о място при 29-о за 2008 година. По отношение на

инфраструктурата страната е класирана с две места по-ниско от миналата година - на 43-о сред 57-те участници. Ефективността на бизнеса е оценена най-ниско сред факторите - на 47-о място, но преди две години страната е заемала 54-о място.

Според класацията предимствата на българската икономика са чуждестранните инвестиции като процент от БВП, приходите от туризъм, също като процент от БВП, ръст на БВП на глава от населението, индекс "цена на живота"; ниският корпоративен данък, краткосрочната лихва и други.

Сред недостатъците за българската конкурентоспособност са дефицитът в текущата сметка, износът, инфлацията, БВП на глава от населението, защитата на личната собственост и сигурност, кредитният рейтинг на страната, данъкът върху потреблението, производителността на труда, цената на труда за единица продукция, неотговарящото на изискванията на бизнеса образование за управленски специалности, енергоемкостта на икономиката.

Go back BG Online