Една трета от фирмите в България са изцяло в сивия сектор
(Mediapool) - 2005/10/28

30% от компаниите в България са изцяло в сивия сектор на икономиката, същото се отнася до 40% от домакинствата. Това сочи наблюдение на директора на холандския център "Региоплан" д-р Пиет Ренои, изнесено на международната конференция за перспективите за членство в ЕС в контекста на проблемите със скритата икономика и трансграничната престъпност.

Три са основните области на неформалната икономика в България, каза д-р Ренои. Според него две от проявите на неформалната икономика са производството на хранителни домашни продукти, което е законно, но нерегистрирано, и производството на стоки, които се продават незаконно като цигари и алкохол, както и някои професионални услуги – лекарски или адвокатски. Експертът посочи, че в тези и други схеми на сивата икономика работят 30% от българските фирми и живеят 40% от домакинствата.

Третата област на неформалната икономика е черният й сектор. В него влизат криминалните и престъпни дейности.

Според д-р Ренои безработицата, скритата приватизация и преструктурирането на предприятията са основните фактори, оформящи неформалната икономика. Бюрокрацията, големият брой лицензионни режими, недостатъчно развитата правна система и нивото на данъчното бреме също създават условия за скрита икономическа дейност. Експертът допълни, че бедността и високото ниво на неформалната икономика са причината за малкия обем на преките чуждестранни инвестиции в страната.

За неутрализиране на отрицателното влияние и за излизането на светло на сивата стопанска дейност, е необходимо да се предприемат стимулиращи мерки за външните инвеститори, намаляване на данъчното и на осигурителното бреме, както и да продължи борбата с корупцията и престъпността, каза в заключение д-р Ренои.Go back BG Online