30 - 40% от обществените поръчки в България са белязани с корупция
(Mediapool) - 2004/2/16
30 - 40% от обществените поръчки в България са белязани с корупция


Между 30 и 40% от обществените поръчки в България са осъществени чрез корупционни механизми, съобщи директорът на агенция "Витоша рисърч" Александър Стоянов, във връзка с шестия годишен доклад на Коалиция 2000.

Проблемът е, че така се разпределят огромно количество средства, предупреди Стоянов и напомни, че с увеличаването на финансирането за България от страна на ЕС ще се увеличават и потоците, разпределяни чрез обществените поръчки.

Шестият поред доклад на Коалиция 2000 отчита леко намаление на корупционния индекс за България през 2003 г., като така се следва тенденцията от началото на меренето на този показател в страната. Пред БНР обаче д-р Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, обърна внимание, че през 2003 г. корупцията в България запазва относително постоянни нива от средата на 2002-ра. Това, по думите й, показва, че трайно съществува корупция във всички сфери на държавната власт в България.

Класацията за корупция по професионални групи отново се оглавява от митничарите. Спрямо 2000-та година, през 2003-та с 10% се е увеличил броя на хората, които смятат, че най-корумпирани са полицаите - около 60%. Малко над 55% от анкетираните сочат като най-корумпирани съдиите, адвокатите и прокурорите. Следват ги депутатите, лекарите, министрите, данъчните, следователите, бизнесмените, лидерите на политически партии, кметовете, чиновниците в министерствата, банкерите, общинарите, преподавателите и служителите във висшите училища, чиновниците в съдебната администрация, както и представители на неправителствени организации. В дъното на таблицата на корупционния индекс са журналистите и учителите.

Специалисти коментираха, че ако анкетата за най-податливите на корупция професии бе направена в дните след скандала за ведомствените жилища, министрите и служителите в министерствата можеха да се окажат по-напред в "класацията".

Акцентът в тазгодишния доклад е върху корупцията в съдебната система. Според изследването всеки втори магистрат смята, че съмненията за корупция в съдебната власт са неоснователни. За 75% от анкетираните обаче тя е широко разпространена в третата власт.

Според 22% най-корумпирани са съдиите, 19% посочват прокурорите, а 16 - следователите. Също 16% смятат, че корупцията е разпространена във всички звена на съдебната система.

Според изследването, основният механизъм за корумпиране в системата се осъществява чрез адвокатите, които играят ролята на посредници при осъществяването на корупционни сделки.

Според 70% от анкетираните, съдиите най-често се корумпират, за да постановят определена присъда или решение и в по-редки случаи - да прекратят без основание съдебно дело. Преобладаващото мнение за прокурорите е, че те се корумпират за да прекратят наказателно производство, а за следователите - за да не извършат определени процесуално следствени действия.

Самите прокурори и съдии прехвърлят един на друг съмненията за корупция, като според съдиите прокурорите са най-корумпирани в правосъдната система, а обвинителите сочат като такива представителите на Темида.

В годишния доклад на Коалиция 2000 се препоръчва промяна в начина на формиране на Висшия съдебен съвет, включително евентуално премахване на парламентарната квота или при запазването й изборът да става с квалифицирано мнозинство на депутатите, за да се избегне възможността за политическо влияние. Докладът препоръчва въвеждане чрез конституционна промяна на избор от Народното събрание чрез квалифицирано мнозинство на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор, които сега се избират от ВСС.

Според представените днес данни, средномесечният брой на корупционни сделки в България за миналата година е около 100 хиляди, а между 1.5 и 2 % от населението се участвали средно на месец в подобни сделки. Александър Стоянов посочи, че най -високото равнище на корупционни сделки е отчетено в края на 1999 г., когато според изследването малко повече от 4 % от населението на страната са участвали средномесечно в корупционни сделки.

Въпреки намаляването на корупционния натиск, от Коалиция 2000 отчетоха, че нивата в България остават високи.

Според директора на Американската агенция за международно развитие-София Дебра Макфарланд, годишният доклад за 2003 г. на Коалиция 2000 показва частичен напредък в България в борбата срещу корупцията в обществото.Go back BG Online