Магистратите не се оценяват като корумпирани
(Mediapool) - 2003/6/24
Магистратите не се оценяват като корумпирани
Драстична разлика между класацията на граждани и на съдебни служители
Ани Михова


Повечето магистрати отричат в съдебната система да има корупция и оценката им драстично се разминава от тази на гражданите. Това показва представено днес от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 проучване. 454 съдии, прокурори и следователи са били анкетирани от "Витоша рисърч".

Съдебната система е едва на 11 място по корумпираност сред институциите, преценяват анкетираните магистрати. Тази оценка се разминава с дадената от гражданите - те подреждат съдебната власт на второ място по разпространение на корупцията. При последното проучване на Коалиция 2000 през май тази година 42,9 на сто от анкетираните я посочват като най-корумпираната и я нареждат на второ място веднага след митниците.

Всеки втори магистрат обаче смята, че подобни мнения, които поставят съдебната система сред най-корумпираните, са неоснователни. Преди себе си нареждат митниците, здравеопазването, ведомствата, които издават разрешителни, МВР, правителството и Народното събрание. Само 8,1 на сто от запитаните поставят съдебната система сред трите най-корумпирани институции в страната.

Едва 1,8 на сто от анкетираните са признали, че през последната година са приели рушвет.

Като най-корумпирано звено се посочва съда, а първенството по рушветчийство е отредено на прокурорите. От проучването става ясно, че магистратите оправят негативните оценки към другите две професионални групи, но не и към своята.

Магистратите не признават и за корупция сред съдебните служители, казаха още от Коалиция 2000. Почти две трети от анкетираните казват, че звеното, в което работят почти или изобщо няма корумпирани служители. По данни от май тази година обаче 37,5 % от населението са на мнение, че почти всички съдебни служители са въвлечени в корупция.

Според коалиция 2000 при контактите си с магистратите гражданите не толкова предлагат директно пари или подарък, колкото показват, че са готови да дадат рушвет, ако се наложи. Най-често подобна готовност е била декларирана пред съдиите. Най-често в скандали, свързани с корупцията обаче са били замествани прокурорите. 22, 2 на сто от магистратите, контактували с прокурори, заявяват, че в някои от случаите са научавали за корупционните им действия.

Като основна причина за разпространението на корупцията в тази сфера се сочат ниските възнаграждения на магистратите и съдебните служители. Пропуските в законодателството също са сред сочените причини за склонност към корупция, като почти една трета от анкетираните магистрати споделят това мнение.

Изследването сочи още, че адвокатите или роднините и приятелите са основните посредници за осъществяването на корупционни сделки.

Центърът за изследване на демокрацията и магистрати са изработили програма за противодействие на корупцията.

Два са моделите за структурни промени в съдебната власт. Единият е следствието да мине в МВР, но да не си загуби гаранциите за прилагане на закона, в смисъл шефът на РПУ-то да казва как да се води следствието. Вторият вариант е следствието да е в МВР, прокуратурата да мине към Министерството на правосъдието, а съдебната система да включва само съда.

Предлага се още да се сведат до минимум случаите на връщане на делото от съда на прокурора и страните сами да осигуряват своите свидетели.

Други промени, които могат да се направят са да въведе двуинстанционно производство, като за разлика от сега не всички дела стигат до Върховния съд, а той само да осъществява извънреден преглед когато това се наложи.

По данни на центъра едва 20 български граждани са осъдени през 2002 г. за подкуп.Автор: Ани Михова

Go back BG Online