Антикорупция - отличен 6
(ДНЕВНИК) - 2006/1/28
Антикорупция - отличен 6. Ако министерството на образованието изпълни задълженията си, записани в антикорупционната програма на правителството, всеки гимназист може да има подобна оценка в дипломата си.


Учебниците и помагалата по свободноизбираемия предмет, който ще бъде масово въвеждан от следващата учебна година, ще бъдат безплатни. От есента на 2004 г. дисциплината се изучава в някои училища по проект на неправителствени организации. Подготовката по нея ще бъде подсилена от юни и с радио- и телевизионна антикорупционна образователна програма. И това е мярка от одобрената в четвъртък от кабинета програма за борба с корупцията през 2006 г.


Документът е подготвен по настояването на Европейската комисия. Изработен е от междуведомствена работна група с участие на неправителствените организации "Коалиция 2000" и "Аксес", съобщиха от Министерския съвет. Вносител е министърът на правосъдието Георги Петканов. В документа са записани 120 мерки. Най-много - 33, засягат работата на администрацията. Специални раздели са посветени на събирането на данъчните и на митническите приходи, на здравеопазването и съдебната власт.

Кратки срещи с изкушението
Чиновниците от "звена с повишен корупционен натиск" като обществените поръчки, човешките ресурси, работата с клиенти, лицензите и разрешителните режими няма да се задържат прекалено дълго на едно и също място. Държавните служители ще бъдат подготвени да "мигрират" от една служба към друга така, както вече се прави в Агенция "Митници", например. Идеята е служителите в едно звено да се въртят през определен период, така че да не могат да станат част от корупционна схема.


Министерството на държавната администрация трябва да изготви критерии за оценка на професионална етика на чиновниците. В МВР до три месеца пък трябва да въведат критерии за оценка на антикорупционна нагласа на кандидати за работа. До края на декември в Държавния фонд "Земеделие" ще има вътрешно звено за предотвратяване на измамите.


От следващата година трябва да е факт отдавна планираното прехвърляне на специфичните дейности по лицензирането на браншови организации, а държавните институции ще упражняват контрола. Целта е все повече дейности да преминат от лицензионен и разрешителен режим към регистрационен и уведомителен.


В програмата са записани "прозрачност при концесионните процедури и засилване на контрола върху тях" и мерки за по-добро провеждане и за обжалване на обществените поръчки. Специално са посочени обществените поръчки в армията, около които традиционно се говори за липса на откритост и се пораждат съмнения за нередности. До април военните ще трябва да направят прозрачни проектите за модернизация на войската, да преборят корупцията в управлението на поделенията, имотите и дружествата. До септември генералите и полковниците ще бъдат задължени да декларират имуществото си.

Бързина на информацията


в съдебната система


Придвижването на делата за корупция, а и на всички останали, е обвързано с изграждането на информационна система в съдебната система. За това настояват от Брюксел. Системата ще позволява да се проследи движението на делата, т.е да се види къде се бави производството - дали в следствието, в прокуратурата или в съда. Самите магистрати, а и гражданите ще бъдат облекчени от въвеждането на разработените програмни системи за управление на съдебните дела и потока от документи, за издаване на свидетелства за съдимост и на единна регистърна система.


Затваряне на кранчето ДДС


Изграждането и внедряването на системата за обмен на информация по ДДС за вътрешнообщностните доставки в ЕС - VIES, е другата антикорупционна мярка. В програмата фигурира и старата идея, според която ефективното възстановяване на ДДС ще е възможно, ако се представи обезпечение, което да служи като гаранция, че държавата ще събере вземанията си. До февруари съвместна работна група от министерствата на финансите, на вътрешните работи и на правосъдието, както и прокуратурата и следствието трябва да подготвят законови промени, с които да се противодейства на финансовите злоупотреби, заяви в петък премиерът Сергей Станишев след заседанието на Съвета по сигурността. По думите му 56% от несъбраните вземания на държавата са свързани с източването на ДДС.


Темата за радикални промени в законодателството с цел ограничаване на данъчните измами и най-вече източването на ДДС интензивно присъства в дневния ред на властта още от предишния парламент. Тогава беше създадена парламентарна комисия, която да анализира проблема и да подготви предложения за промени в законите. Така се появи списък от належащи изменения в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), данъчния кодекс, както и Търговския закон. В момента на работен етап е подготовката на нов ЗДДС, като не е изключено в него да залегнат някои от предишните идеи за ограничаване на ДДС измамите. Една от тях тогава беше да отпадне текстът, който сега дава гаранции на фирмите, че не могат да им откажат право на данъчен кредит, дори ако техни доставчици са били некоректни, при условие че данъчният кредит е възникнал по доставка, при която данъкът е платен по ДДС сметка.

Автор: ТАНЯ ДЖОНКОВА,ПАНАЙОТ АНГАРЕВ

Go back BG Online