Опитите за измами по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС)
(ДНЕВНИК) - 2005/10/19
са най-много както като абсолютни стойности, така и като дял в общите щети за бюджета. Това показват изводите в анализ, подготвян близо година от Центъра за изследване на демокрацията за корупцията в данъчното облагане. В анализа се посочва още, че през последните години средно всяка пета фирма е изпитвала корупционен натиск от данъчни служители. Най-общо се плаща за две групи услуги - укриване на данъци и преференциално обслужване.


Go back BG Online