Световният икономически растеж ще се забави
(ДНЕВНИК) - 2005/4/19
Световният икономически растеж е достигнал 3.8% през 2004 г., като развиващите се страни са регистрирали най-висок ръст на БВП за последното десетилетие - 6.6%, се казва в доклада на Световната банка за "Глобалното развитие на финансите през 2005 г.". Икономическият растеж в глобален аспект е генериран от по-силния ръст на икономиките на САЩ и Китай заедно с възстановяването на стопанствата на Латинска Америка и Япония и частичното такова на Европейския съюз.


Експанзията на развиващите се страни е стимулирана от благоприятните икономически условия в глобален аспект и от подобряването на вътрешните политики на отделните страни. В резултат финансовите потоци към нововъзникващите пазари са достигнали обем, невиждан от кризата в края на 90-те години на миналия век.


Световната банка обаче предупреждава страните от нововъзникващите пазари, че вероятно ще трябва да реформират икономическата си политика заради рисковете, на които са изложени от нарастващите дефицити в глобален мащаб - особено този по текущата сметка на САЩ. Този фактор ще играе основна роля при формирането на лихвените равнища и валутните курсове в международен аспект. За в бъдеще световният икономически растеж няма да нараства с такъв темп, какъвто регистрира през последната една или две години, смятат експертите на институцията. Поради глобализирания световен пазар тази негативна тенденция няма отмине и развиващите се страни, твърди Юри Дадуш, директор на отдела за развитие и перспективи към банката.


Експертите на СБ приканват тази група страни да се въздържат не само от натрупване на външен дълг, но и от вътрешен. Нарастването на задлъжнялостта беше в основата на предишните финансови кризи през изминалото десетилетие. Добрата новина според доклада "Глобалното развитие на финансите през 2005 г." е, че съвкупните показатели за външните задължения сочат намаляващи стойности, че държавите от групата на развиващите показват далеч по-голям капацитет при управлението на дълга и сега констатират слабостите, които някога бяха причина за възникване на кризи, навреме. По отделни страни обаче поне половината от развиващите се страни са увеличили задлъжнялостта си, а вътрешният им дълг рязко се повишава.


--------------------


Близо 50 на сто от фирмите в България нямат доверие на съда, а над 60 на сто смятат, че тълкуването на регулациите и законите не може да се предвиди, сочи доклад на Световната банка на тема "По-добър инвестиционен климат за всички". Докладът е изготвен на базата на проучване сред 30 000 фирми в 53 развиващи се страни. За започване на нов бизнес в България са необходими около 30 дни, за освобождаване на персонала - над 35 седмици, а за преустановяване на дейност - над три години, се казва още в доклада. Според Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка у нас, България бележи значителен прогрес през последната година. Икономическият растеж тази година ще достигне 5.6 на сто, чуждестранните инвестиции продължават да нарастват, безработицата намалява, а частният сектор се разширява.Go back BG Online