Албанската престъпност - сериозна заплаха за ЕС
(ДНЕВНИК) - 2005/9/27
Под това заглавие тиранският ежедневник в."Кориери" помества статия, базирана на доклад, изработен по проекта "КАРПО". В него на Албания, както и на другите съседни страни, е посветена специална глава за спецификата на криминалните групи и на видовете престъпност.

Анализът е фокусиран върху етническата основа на престъпността, която в случая с албанците от Албания, Македония и Косово се явява като сериозна опасност не само за тези страна, но и за ЕС. "Албанските етнически групи, произхождащи от Албания, Косово и Македония, отбелязват развитие и са установили пълен контрол в търговията с наркотици, незаконна емиграция и трафик на хора", се посочва в доклада.

Характеристиката на това "развитие" е именно етническата близост, както и нагласата към използването на насилие. Освен това в период, когато етническата принадлежност в района придобива все по-малко значение в средите на престъпните групи, албанските се отличават почти във всички случаи със 100% етническа чистота, се казва в документа.

По отношение на Албания един от основните проблеми си остават наркотиците. "Бизнесът с наркотици се е развил дотолкова, че обхваща производството, трафика и разпределението", констатират анализаторите. "Албания е единствената страна в района, която произвежда канабис за износ", е записано по-нататък в документа. В друга информация се съобщава, че органите на закона наблюдават около 20 организирани престъпни групи от 3 до 20 членове, които се занимават с трафик на наркотици. Очаква се освен ръководствата на полицията и прокуратурата и висшите партийни лидери на Демократическата партия, които сега управляват страната, да утвърдят стратегия за борба с посочените феномени, както е било обещано в програмата на правителствата на Бериша, посочва албанският вестник.

Престъпността и частните охранители

Подробен доклад, финансиран от Пакта за стабилност, е взел под прицел балканските частни фирми за сигурност, между които и албанските, изтъквайки, че организираната престъпност се е смесила с тази професия, пише в."Кориери".

След кратък исторически преглед в доклада на събитията в Албания през 90-те години, който е съставен на основата на проблемите, предизвикани от лекото стрелково оръжие, се констатира отсъствие на гаранции за спазване на закона в няколко района на Албания, както и за ендемичния характер на феномена организирана престъпност и корупция. Този проблем, както и влиянието му върху сигурността и забавянето на икономическото развитие на страните от него, се наблюдава под лупа, включително в частните фирми по сигурността.

В детайли се разглежда основният личен състав на фирмите, който според доклада е от бивши полицаи и експерти в тази област, които са преминали в частния охранителен бизнес. Заслужава да се отбележи и констатацията за политическите връзки, особено в началото на 90-те години, които са дали привилегировано положение на фирмите, стоящи по-близо до Демократическата партия в Албания.

Най-обезпокоителна е частта от доклада за връзките на частните фирми с организираната престъпност. "Въпреки че не са открити доказателства за пряка връзка, имайки предвид убийствата, отвличанията, тежките криминални престъпления в страната, се препоръчват по-нататъшни разследвания" се заключава в доклада.

*Авторът е бивш дипломатически наблюдател в Тирана


Автор: СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ

Go back BG Online