Фирмите ще се регистрират два пъти по-бързо след 10 август
(ДНЕВНИК) - 2005/5/18
До три години всички фирми фантоми ще бъдат заличени. Това предвижда реформата в търговския, данъчния, осигурителния регистър и БУЛСТАТ. От 10 август ще отпадне задължителната регистрация за компаниите в данъчната служба, Националния осигурителен институт (НОИ) и в митницата (за дружествата, които се занимават с външна търговия). Освен номера на фирменото дело от тях ще се изисква само регистрация по БУЛСТАТ, която ще важи пред всичките тези институции, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Светлозар Тонев. Заради улеснението процедурите ще се съкратят от 30-35 дни, колкото траят сега, на седмица-две, поясни Тонев.

През следващите две-три години данните за по-рано регистрираните фирми ще бъдат обновявани, щом те поискат промяна в обстоятелствата (например сменят адреса). След този срок ще бъдат заличени всички дружества, които или не са заявили такава промяна, или не са поискали доброволно пререгистрация, допълни директорът на правната програма в Центъра за изследване на демокрацията Мария Йорданова. По този начин регистрите ще бъдат изчистени от фирмите фантоми, чрез които най-често стават измамите, допълни и правосъдният министър Антон Станков.

В по-далечна перспектива, с приемането на България в Европейския съюз, двата фирмени регистъра - в съда и по БУЛСТАТ, също ще се обединят.

За целта трябва да бъде приет Закон за търговския регистър. Докато това стане, експертите ще работят по технологичното осигуряване на обединението в единна електронна информационна система.

С реформата на търговската регистрация, освен че ще се съкратят сроковете, ще се намали цената на регистрацията и пререгистрацията, ще се ограничи корупцията, а компаниите ще могат да правят лесно проверки за контрагентите си, каза Станков. Актуалната информация за всяка съществуваща фирма ще предотвратява възможностите за финансови и други измами, коментира той. Заради лесните процедури предприемачите, които искат да се регистрират като еднолични търговци, ще си спестят разходи за юрист посредник, ще стане невъзможно и "изчезването" на фирмени дела или части от тях, допълни Йорданова.

Самоосигуряващите се, за които НОИ изискваше досега БУЛСТАТ, ще превеждат осигурителни вноски по единния си граждански номер. Впоследствие търговският регистър ще се свърже с този на автомобилите, ЕСГРАОН, имотния регистър и кадастъра.

По данни на Центъра за изследване на демокрацията за 2003 г. вписванията на обстоятелства обхващат над 50% от общия брой на делата в окръжните съдилища, а в Софийския градски съд те са 62% от всички дела. В София са регистрирани и една трета от всички търговци в страната.Go back BG Online