Сивата икономика отново избуява
(ДНЕВНИК) - 2005/2/2
Нивото на скритата икономика остава относително високо и не се е променило от 2002 г. досега.


Междувременно намалява ефектът от правителствените мерки за изваждане на сивия сектор на светло. Това са изводите от национално представително изследване на "Коалиция 2000", осъществявано от 2002 г. досега. Последната анкета, проучваща заетостта, скритите обороти и натуралното стопанство, е от ноември 2004 г.


Въведената от правителството в началото на 2003 г. задължителна регистрация на трудовите договори вече не действа за ограничаването на сивия сектор, а индексът на скритата заетост достига връхна точка през ноември 2004 г., показват резултатите.


Вече се връщат практиките, при които трудов договор за допълнителна работа изобщо не се сключва, като две трети от хората, които работят допълнително, го правят без документ. Нараства и броят на хората, осигурявани под реалните си доходи.


Според "Коалиция 2000" това показва, че ефектът от прилаганите разпоредби е неустойчив. Тя препоръчва да се проучат по-задълбочено причините, поради които се връщат старите практики.


За по-малко от година делът на работниците, на които не се внасят действително дължимите социални осигуровки, също се е увеличил, показват резултатите.


През март не е бил осигуряван върху достоверни доходи всеки пети, а през ноември - вече всеки трети. Само шест от всеки десет служители са социално осигурени върху действителното възнаграждение, вписано в договора им. За останалите вноски се правят или върху минималната работна заплата, или върху друга сума, която и в двата случая е по-ниска от действителната заплата. Всеки десети е изобщо без осигуровки.


Социолозите констатират напредък при издаването на касови бележки и други данъчни документи дори в сектора на услугите, който оставал почти изцяло сив. Средният дял на неполучилите касови бележки за ползвана услуга обаче остава твърде висок - 60.4%.


Най-често не се издават бележки при продажба на алкохол, цигари, книги и учебници. За някои видове услуги практиката е да не се отчитат между 75 и 84% от оборотите.


Това важи в най-голяма степен за почистване, градинарство, дърводелство, боядисване, ремонти на жилища.


Увеличава се броят на хората, които се изхранват със заплата за сметка на онези, които разчитат на доходите от личното стопанство, показва изследването. Намаляват хората, работили в услуга на близки, приятели и съседи без заплащане.


Същевременно има малък, но постоянен процент хора, които разчитат на тези дейности, за да си допълнят доходите, констатира "Коалиция 2000". Ако преди две години това се е правело епизодично, то сега става постоянна практика.Go back BG Online