Най-много са измамите с ДДС
(ДНЕВНИК) - 2005/10/19
Опитите за измами по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) са най-много както като абсолютни стойности, така и като дял в общите щети за бюджета. Това показват изводите в анализ, подготвян близо година от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за корупцията в данъчното облагане.


По данни на Главна данъчна дирекция (ГДД) през 2000 - 2004 г. установените щети от нарушения на ЗДДС са средно 280 - 300 млн. лв. годишно, но действителният им размер е поне четири пъти по-голям, обясни Константин Пашев, автор на анализа. Той припомни, че като решение на този проблем се въведе ДДС сметката, която трябваше да служи като обезпечение срещу възможността да се натрупат задължения на името на несъществуващ или неплатежоспособен търговец, които не могат да бъдат събрани. Практиката обаче показа, че ДДС сметката не е надеждно обезпечение срещу измамите с този данък - тя увеличи разходите на легалния бизнес, и затова трябва да се оцени ефектът от съществуването й и ако анализът покаже, че тя генерира повече разходи, отколкото бариери пред ДДС измамите, практиката трябва да се прекрати, обясни той. Според шефа на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров обаче ДДС сметката играе своята роля и не трябва да се заличава.


В анализа на ЦИД се посочва още, че през последните години средно всяка пета фирма е изпитвала корупционен натиск от данъчни служители. Най-общо се плаща за две групи услуги - укриване на данъци и преференциално обслужване.


В изследването прави впечатление голямата дистанция в отговорите, от една страна, на гражданите и бизнеса и, от друга, на данъчните за това в каква степен служителите на фиска участват в корупционни практики. Според 43% от гражданите и 51% от бизнеса повечето служители са въвлечени в такива схеми, докато само 2% от данъчните са на това мнение. И обратното - докато 38.3% от служителите отричат да има корупция около тях, само 6.4% от анкетираните граждани и 6.1% от бизнеса споделят това мнение. За целите на анализа са анкетирани 699 данъчни служители.


Около 58% от тях са отказали да коментират какъв е размерът на получаваните пари и подаръци, а 23% направо отричат за такива. Сред отговорите на останалите 19%, които дават оценка за получените подкупи, преобладават малките суми - от 10 лв. до 50 лв. "Само" 5% от служителите говорят за подкупи над 100 лв.


Според администрацията основните фактори за разпространението на корупцията са ниските заплати, моралът и възможността за произволно тълкуване на закона.


Близо 96% от анкетираните данъчни смятат, че увеличаването на заплатите им трябва да е водеща мярка за ограничаване на корупцията. Близо 43% от тях посочват, че заплатите им не бива да са под 800 лв. Да се бори корупцията с увеличаване на заплатите е губеща стратегия, допълни Пашев. Според него по-скоро трябва да се оптимизира системата за допълнително материално стимулиране.Автор: ТАНЯ ДЖОНКОВА

Go back BG Online