Организират конференция за електронния подпис
(ДНЕВНИК) - 2004/4/2
Конференция на тема “Електронният документ и електронният подпис - инструменти за добро управление и прозрачна администрация” ще се проведе на 6.04.2004 г. в хотел “Шератон”. Организатори са Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000.

Кръглата маса има за цел подпомогне и стимулира практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи като постави на обсъждане възможностите, които новите информационни технологии предоставят за повишаване на ефективността и ограничаване на корупцията в работата на администрацията и при предоставянето на обществени услуги.

В дискусията ще участват Антон Станков, министър на правосъдието, Димитър Калчев, министър на държавната администрация, Борислав Белазелков, съдия-Върховен касационен съд, проф. д-р Джоузеф Дюмортиер, директор на Интердисциплинарния център по право и информатика към Юридическия факултет на Католическия университет Льовен, Белгия (който пристига по покана на фондация “Право и интвернет”, адв. кантора “ОРАК Димитров, Петров и Ко”, с помощта на “Информационно обслужване”АД и “Банксервиз”АД.), Светлозар Тонев, координатор на Междуведомствената експертна работна група за законово уреждане на приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в съдебната система, Иван Сариев, директор на Дирекция “Информационни системи”, Министерство на финансите, адв. Георги Димитров, специалист по ИКТ-право.

Go back BG Online