Данъчните са недоволни от заплатите си
(ДНЕВНИК) - 2004/6/29
Ниското възнаграждение, пропуските и неяснотите в законодателството, остарялата материална база и лошите условия на труд са част от проблемите пред данъчната администрация.

Това сочат резултатите от изследване сред представителна група служители в териториалните данъчни администрации и техните подразделения в 28-те области на страната, проведено от "Коалиция 2000" и "Витоша рисърч".

Целта на проучването е да се очертаят основните проблеми и злоупотреби в данъчната система, както и виждането на данъчните служители за тяхното разрешаване, смятат инициаторите. Получените резултати ще послужат като база за оценяването на ефективността на проведените до момента реформи и определянето на по-нататъшните действия за борба с корупцията и другите видове закононарушения в данъчната система.

Данъчните дават висока оценка на собствената си работа и не смятат, че в системата може да се говори за недостиг на професионалисти, липса на етика и лошо обслужване на гражданите.

Резултатите от проучването показват, че повечето от предприетите до момента промени в данъчната политика се оценяват положително.

Пример за това са намаляването на данъчните ставки по Закона за облагане на доходите на физическите лица, въвеждането на ДДС сметка, създаването на данъчна полиция и на единна администрация по приходите.

Най-честите опити за извършване на измами при събиране на приходи се правят при ДДС, а най-склонни да укриват данъчните и осигурителните си задължения са фирмите, регистрирани по закона за ДДС, сочат данните от проучването. Шестима от всеки десет интервюирани смятат, че гражданите, които предлагат подкупи на данъчни служители, трябва да бъдат наказвани също толкова строго.

Go back BG Online