Коалиция 2000 отчете спад в корупцията
(ДНЕВНИК) - 2004/2/16
Достигнатите през 2003 година стойности на индексите за равнището на корупция за населението и бизнес-сектора са най-ниските от 1998 година насам. Това сочат данни на доклада за оценка на корупцията през 2003 година на Коалиция 2000.

Данните от петия поред доклад на Коалиция 2000 бяха представени днес на пресконференция от директора на социологическа агенция "Витоша рисърч" Александър Стоянов.

Средномесечният брой на корупционни сделки в страната за миналата година е около 100 хиляди. "Между 1,5 и 2 процента от населението се участвали средно на месец в подобни сделки", информира Стоянов. Той посочи, че най -високото равнище на

корупционни сделки е достигнато към края на 1999 година, когато малко повече от 4 процента от населението на страната са участвали средномесечно в корупционни сделки. Броят на такива сделки през 1999 година е бил около 250 хиляди средномесечно.

"През миналата година средномесечно в страната представителите на бизнеса са реализирали около 4000 корупционни сделки . В сравнение с 2000 година броят на тези сделки е два пъти по-малък", каза Стоянов.

Според него намалението наполовина на корупционните сделки показва, че е постигнат съществен напредък в борбата с корупцията. Той коментира, че 100-те хиляди сделки средномесечно обаче съвсем не са малко.

Данните на Коалиция 2000 сочат, че съдиите, прокурорите и следователите възприемат себе си по групи като "най-чистите" представители на съдебната власт.

През април и май 2003 година за първи път е направен анализ за отношението към корупционните практики сред съдиите, прокурорите и следователите, каза директорът на агенция "Витоша рисърч".

Съдиите смятат, че 2,8 процента от тях са въвлечени в корупция, мнението на прокурорите е, че 11,9 от съдиите участват в корупция, а следователите смятат, че 20,8 от съдиите са корумпирани. "Прокурорите са най-критични към собствената си дейност", каза Стоянов. Той информира, че 7,9 процента от представителите на тяхната група смятат, че прокурорите са въвлечени в корупция.

"41,6 процента от запитаните заявяват, че основните начини за упражняване на корупционни практики в съдебната система са чрез адвокати", каза Стоянов.Той коментира, че адвокатите, въпреки че не са част от тази система, се възприемат като посредници при осъществяването на корупционни сделки.

Според Стоянов данните показват, че в съдебната власт е налице корупционен проблем и няма координация между различните звена в противодействието на корупцията.

В годишния доклад на Коалиция 2000 се препоръчва промяна в начина на формиране на Висшия съдебен съвет, включително евентуално премахване на парламентарната квота или при запазването й -изборът да става с квалифицирано мнозинство, за

да се избегне възможността за политическо влияние. Докладът препоръчва въвеждане чрез конституционна промяна на избор на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор от Народното събрание.

Изборът трябва да се провежда с квалифицирано мнозинство, за да се избегне политическото влияние, се посочва в изводите на Коалиция 2000.

Заместник -министърът на правосъдието Севдалин Божиков каза, че Министерството на правосъдието дава висока и положителна оценка на доклада за корупцията на Коалиция 2000. "Докладът се изготвя от неправителствена и независима организация, което е гаранция за неговата безпристрастност и обективност", каза Божиков.

По думите на заместник-министъра на правосъдието ежегодността на докладите дава възможност в аналитичен порядък да се следи тенденцията в развитието на негативно явление като корупцията.

Според директора на Американската агенция за международно развитие-София Дебра Макфарланд годишният доклад за 2003 година на Коалиция 2000 показва, че в България има частичен напредък в борбата срещу корупцията в обществото, и в частност - в съдебната система. Тя допълни, че за да могат да бъдат реализирани необходимите реформи в съдебната система е необходима политическа воля.

Go back BG Online