Коалиция 2000 ще финансира антикорупционни проекти
(ДНЕВНИК) - 2003/10/10
Коалиция 2000 обявява пети по ред конкурс за български юридически лица с нестопанска цел и с опит в осъществяването на антикорупционни дейности по програма "Гражданското общество срещу корупцията".

Програмата има за цел да стимулира участието на гражданското общество в антикорупционните дейности и прилагането на механизми за прозрачност и контрол върху държавната администрация, по-специално върху изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията на правителството на Република България за периода 2001-2004 г..

В рамките на настоящия конкурс ще бъдат подкрепени практически дейности и антикорупционни коалиции на местно и национално ниво, основани на партньорството между неправителствените организации и държавни и общински органи.

Приоритетните области на програмата са институционализиране на гражданския контрол върху органите на местна власт и местно самоуправление, антикорупционното образование и противодействие на корупционни практики в публичната сфера.

Програмата ще насърчава иновативни подходи с цел постигането на практически резултати в противодействието на корупцията. Приоритет ще бъде даван на проекти, които създават конкретни условия за по-голяма прозрачност и отчетност в публичната сфера.


Go back BG Online