Близо 100 хил. нови PC са влезли в бизнеса за 2004 г.
(ДНЕВНИК) - 2005/8/3
Новите компютри, с които бизнесът е обновил технологичната си база през 2004 г., са около 90 хил.-100 хил. броя, сочат данните на фондация "Приложни изследвания и комуникации", събрани в доклада "е-България". Това представлява годишен ръст от 50-60 на сто. Излизането на алтернативните оператори на телекомуникационния пазар и бурният растеж на градските интернет мрежи пък е довело до над 100% ръст на продажбите на мрежово оборудване.
Въпреки това според оценките на анализаторите изминалата година си остава година на домашния компютър. Ако нивата на насищане с техника в предприятията и домакинствата се запази на тези нива, може да се очаква, че още преди края на тази година компютрите в употреба у нас ще надхвърлят 1.5 милион броя. В началото на 2005 г. базата от настолни и преносими компютри и сървъри в страната наброява 750-800 хил. За пръв път след началото на прехода през 2004 г. в България са асемблирани 100 хил. компютри, което е повече, отколкото в заводите в Правец и Ботевград в края на 80-те години, коментират анализаторите.
Въпреки добрите данни за пазара на информационни и комуникационни технологии България продължава да изостава от средните европейски показатели. Колкото по-малко е предприятието, толкова по-ниска е степента на ползване на компютри и интернет в него. Без компютърна техника са малките и средни селски предприятия (50%), тези от северозападните краища на страната (29%), микропредприятията (25%) и търговските фирми (24%).
Разликите в информационното потребление обаче непрекъснато намаляват. Само за две години степента на използване на интернет в компании с персонал под 10 човека е нараснала два пъти и почти се е изравнила с тези, в които работят между 11 и 100 души. За повечето предприятия интернет все още е канал само за комуникация. Над 32 на сто от работещите ползват мрежата, за да пращат електронна поща, 34.7% търсят информация и анализи, 18.5 на сто комуникират с ведомствата и едва 4.7% търгуват електронно. През 2004 г. делът на компаниите, които имат собствен сайт, е по-нисък (29.3%), отколкото на тези, които имат достъп до мрежата (61.1%. )
Близо 6.6 на сто от компаниите заявяват, че правят електронна търговия. Според данните на eEurope+ 2003 българските фирми правят онлайн покупки на ниски стойности, съизмерими с тези на Румъния. По-интересен е фактът, че в случая става дума не за продажби, а за покупки, т.е. за електронен внос, коментират анализаторите. Половината от покупките са на печатни материали и хартия, 16.7% са храни, цветя и подаръци, 16.7% - софтуер, хардуер, електронни уреди, парични и банкови трансфери и т.н. Слабото си участие в електронния бизнес компаниите обясняват със спецификата на продуктите и услугите си, които не са подходящи за онлайн търговия, с несигурността на плащанията през интернет и правната рамка.
------------------
Достъп на използване на на ИКТ от предприятията
Дял на заетите, използващи компютри, свързани в интернет, в работата си - 8%
Дял на предприятията, които използват интернет за работата си - 61.1%
Дял от предприятията, които имат уебсайт - 29.3%
Дял от предприятията, които използват интранет/екстранет - 32.2%
*Данните са на "Витоша рисърч", 2004 г.
Източник: "е-България" 2005


Автор: ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА

Go back BG Online