Академичен омбудсман ще решава проблеми в СУ
(ДНЕВНИК) - 2004/12/2
Студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски" могат да подават сигнали за корупция в специален кабинет в Ректората. Ръководството на университета одобри създаването на длъжността академичен омбудсман, който да защитава правата на студентите и да осъществява връзката с ръководството на вуза. За "защитник" в университета е избран дългогодишният преподавател проф. Добринка Темнискова.


Това е пилотен проект на фондацията "Социален диалог" и "Коалиция 2000" за противодействие на корупцията във висшите училища. Студентите могат да сигнализират за корупция и нередности на имейл temn@biofac.uni-sofia.bg или да разкажат за тях в кабинета на омбудсмана.


Засега е определено в СУ да има обществен защитник до края на проекта през февруари 2005 г. След това обаче инициативата най-вероятно ще бъде продължена за по-дълго време, обясниха от "Коалиция 2000" в сряда. Задълженията на защитника включват да приема оплаквания срещу нарушения от страна на държавната администрация, да прави проверки и да подава сигнали към отговорните институции, след като е събрал достатъчно доказателства. Също така той посредничи между студентите и администрацията, когато между тях възникне проблем. Академичният омбудсман може да присъства при вземането на решения от университетската управа. Инициаторите на проекта са създали и правилник за дейността на защитника. Според него студентите трябва да получат до седмица отговор на оплакванията, а омбудсманът е длъжен да пази в тайна разговорите и имената им.


--------------------------------


Учителите ще продължат да настояват за увеличение на заплатите с 10 на сто и за допълнително възнаграждение от 1 на сто за прослужено време. Това съобщи председателят на учителските синдикати Янка Такева и посочи, че профсъюзите ще продължат символична стачка. По думите на Такева са нужни около 8 млн. лв. за плащане на прослуженото време и те могат да се вземат от допълнителните средства за образование, които правителството обеща да осигури. Другото искане на учителите е за безплатни учебници на децата от втори до четвърти клас. Учителите смятат, че трябва да се увеличат регламентираните социалните помощи от 25 на 30 на сто и така да се отпуснат пари за учебници.


Go back BG Online