Над 15 млн. лв. подкупи са дадени за обществени поръчки през 2002 гoдина
(ДНЕВНИК) - 2003/2/11
Компаниите, които са спечелили обществени поръчки през 2002 г., са платили над 15 млн. лв. подкупи, сочат данните на "Коалиция 2000", която в понеделник представи доклад за корупцията през миналата година. Сумата е изчислена на базата на отговорите на анкетираните, които заявили, че средно 10% от стойността на договорите се връща под формата на подкуп при възложителя на поръчката.

Според доклада едва 12% от компаниите досега не са плащали, за да получат договор, а 21 на сто от анкетираните са отговорили, че винаги печелят конкурси с подкуп. Другият генератор на нерегламентирани плащания е сферата на услугите. Близо 30% от малките и средните предприемачи са дали подкуп, за да си извадят някакво разрешително от местната администрация. Всеки пети е участвал в корупционна сделка, за да сключи договор с по-голяма компания или да ускори юридическа процедура. Всеки десети е теглил кредит или е регистрирал дружество след допълнително заплащане за това, а около 16% от фирмите са платили за разрешително за строеж.

"В строителството проблемът с режимите е най-сериозен, защото средното време, което на практика е необходимо за съгласуването на инвестиционни проекти в държавните институции, е три месеца. Отделно се чака още 4-5 месеца за одобрението им. В същото време определеният от Закона за устройството на територията срок е един месец. Това принуждава инвеститорите да търсят начини и вратички да се свърши работата в срок", обясни Руслан Стефанов, експерт от "Коалиция 2000".

Според доклада средномесечно в България се дават между 130 хил. и 150 000 подкупа. В същото време всеки ден подкуп си искат около 10 хил. митничари, полицаи, чиновници, лекари, съдии, прокурори и други държавни и частни служители, които имат власт, твърдят от "Коалиция 2000". Статистика за размера на сумите не се прави. Според друг доклад на "Коалиция 2000" при по-крупни сделки или при контрабанда размерът на подкупа достига стотици хиляди левове.

Единна статистика за това колко от сигналите са проверени и при доказана корупция са влезли в съда няма. Според информация на "Коалиция 2000" те са няколкостотин за година. Данните от социологическите изследвания сочат, че корупцията днес е на почти същото ниво, както в края на управлението на кабинета "Костов", с тенденция нещата да се подобряват. Това се потвърждава и от оценката на чуждестранните инвеститори, които имат бизнес в България. Рейтингът на страната се е повишил през 2002 г. и според индекса за корупционните представи на "Трансперънси интернешънъл". Единствено България измежду кандидатките за ЕС значително е подобрила класирането си - от 66-о място през 1998 г. на 45-о място през 2002 г. сред 102 страни, като по този начин вече е изпреварила Чехия, Латвия и Словакия.

Go back BG Online