Наказателният кодекс "влиза в крачка" с престъпността
(ДНЕВНИК) - 2002/4/11
Правителството ще разгледа в четвъртък предложенията за изменения в Наказателния кодекс (НК), които внася Министерството на правосъдието. С новите текстове НК, който е писан през 1968 г., се модернизира и влиза в крачка със съвременната престъпност, мотивират се вносителите. Досега тя оставаше ненаказана най-малко заради липсата на юридически определения на факти от действителността.

Основни са измененията в кодекса, с които се определят санкциите за подкуп. Наказателна отговорност вече ще се носи дори за предложение или обещание за подкуп. Досега законът преследваше само акта на даването. Искането или съгласието да бъде получен подкуп също ще се наказва. И за даващия, и за получаващия санкцията е шест години затвор и глоба до 5000 лева.

Според кодекса подкуп е дар или облага, която не се полага на длъжностно лице. И в новите текстове не се дефинира от каква стойност нагоре дарът се смята за подкуп. Според Закона за държавния служител чиновниците имат право да получават подаръци до 15 лева. По данни на "Коалиция 2000" в България годишно се дават около 200 000 подкупа.

Според това дали подкупният служител е извършил престъпление или обикновено нарушение, се запазват старите наказания от съответно до 10 години и 8 години затвор. Към тях обаче се прибавят глоби до 15 000 лева. С измененията се въвежда и изрично наказание за съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател, като максимумът за тях е 15 години лишаване от свобода, конфискация на половината имущество и глоба до 30 000 лева. Нововъведение е затворът до 6 години за този, който срещу заплащане е приел да упражни влияние върху служител. Посредниците при предаването и уговарянето са заплашени от 3 години зад решетките и глоба от 5000 лева. Няма да носят наказателна отговорност само тези, които незабавно и доброволно са съобщили на властта.

За първи път се въвеждат определения за компютърни информационни системи, данни, услуги и трафик. Липсата им в кодекса досега беше една от причините да няма осъден хакер. Проникването в чужда информационна система вече ще се наказва със затвор до 2 години, като санкциите нарастват, ако хакерството е станало след преодоляване на охрана или е целяло кражба на данни. Кракерите, които унищожават компютърни данни, са заплашени от три години лишаване от свобода. Ако затруднят работата на информационна система или заличат данни от официален документ, престъпниците ще получат до 5 години затвор и глоба до 5000 лева. Три години зад решетките очакват всеки, който създава или разпространява компютърни вируси.

Според новото определение в Наказателния кодекс организирана престъпна група е структурирано тайно сдружение на лица, които съгласувано извършват тежки престъпления. Те целят имотни облаги или да упражнят противозаконно вляние над представител на властта. Това е първото ясно и модерно определение за мафия според специалисти.

Измененията предвиждат наказанията за ръководителите и организаторите на мафиотски групи да се увеличат от 5 на 10 години затвор. Редовите членове на бандите също ще бъдат санкционирани по-строго и вместо до 3 години могат да останат зад решетките 6 години. Най-тежките наказания са до 15 години затвор и са за фалшифициране и пране на пари, незаконен трафик на хора, оръжие, наркотици и отрови.

С нов текст се въвежда забрана за продажба на алкохол на деца под 18 години. Проектът предвижда 3 години затвор за разпространението на детска порнография, като ако престъплението е срещу дете под 14 години, наказанията нарастват двойно.

Друга важна поправка в кодекса е, че при леки престъпления уличеният може да не лежи в затвора, а в превъзпитателно общежитие. Връща се и така нареченото продължавано престъпление, което беше отменено от СДС. То намира приложение при кражбите, извършвани системно от едно и също лице.
Go back BG Online