Световната банка откри център за бизнес обучение
(ДНЕВНИК) - 2004/3/23
Световната банка и Центърът за изследване на демокрацията откриха нов център за дистанционно обучение, който ще е част от глобалната мрежа за развитие, създадена през 1997 г. по инициатива на банката. В света в момента успешно функционират над 60 подобни центъра, които се управляват от различни обществени, частни, академични или неправителствени организации.

Основната цел на мрежата е да се постигне устойчиво развитие на страните, участнички в програмата и преодоляването на бедността в глобален мащаб чрез създаване на възможности за обучение и обмен на знания в областта на икономиката и държавното управление. Българският център ще дава и възможност за курсове за представители на държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор. Подобни бюра има и в Сърбия, Словения, Литва, Украйна, Холандия и други.

Вицепремиерът Лидия Шулева заяви, че се надява българският център да служи и като основа за развитието на базираната на знанието икономика в страната. Подобни центрове са пример за успешно публично-частно партньорство, което може да доведе до ускоряване на икономическия растеж, каза тя. Вицепрезидентът на Световната банка за Европа и Централна Азия Шигео Катсу заяви, че присъединяването на България към тази световна мрежа дава добри възможности за развитието на страната преди приемането й в Европейския съюз. Регионалният директор на банката за Югоизточна Европа Ананд Сет подчерта значението на мрежата за обучение и развитие като платформа за обмяна на опит между бизнеса, правителството, обществените организации и академичните среди.

Go back BG Online