Експерти ще обсъждат електронния пазар за малки обществени поръчки
(ДНЕВНИК) - 2004/2/10
Министерството на финансите и Коалиция 2000 ще обсъждат на кръгла маса на 12 февруари създаването на бизнес коалиции за прозрачност в електронните доставки на Министерството на финансите. Форумът е посветен на целите и очакваните резултати от въвеждането на Електронен пазар за малки обществени поръчки.

Софтуерният продукт за реализиране на електронния пазар вече е готов, но пускането му в действие в системата на Министерството на финансите изисква широка дискусия по параметрите на средата, в която той ще действа.

В рамките на министерството годишният обем на малките обществени поръчки (на стойност под 10 000 лева), се изчислява на сума между 500 хиляди и 1 милион лева. За цялата страна средствата, изразходвани от министерствата, бюджетните организации и местните администрации по тази процедура достигат десетки милиони лева. Общият обем на средствата и съществуващите механизми за възлагане на малки обществени поръчки пораждат условия за корупция - избирателен и субективен подход към определени доставчици, непрозрачност на направените оферти, липса на стимул за строг контрол и др.

Целта на електронния пазар е да гарантира откритост и публичен контрол върху процедурите и да защити интересите както на доставчиците, така и на възложителите, като едновременно с това създава условия за ефективно и напълно прозрачно взаимодействие между двете страни при всяка сделка.

Въвеждането на електронния пазар изисква да се постигне деликатен баланс между желаната по-голяма прозрачност, конкурентност и бързина на процеса, от една страна, и запазването на търговската тайна на компаниите, предимно малки и средни предприятия, относно договорените условия.
Go back BG Online