Подкупите в университетите стигали до 1000 евро
(ДНЕВНИК) - 2004/4/29
Над 90 на сто от студентите и преподавателите смятат, че в университетите има корупция, сочат данните от изследване на Националната младежка организация за социално и икономическо развитие, проведено в периода 19 март - 19 април 2004 година и подкрепено от Американската агенция за международно развитие и "Коалиция 2000".


Резултатите са получени от анкетни карти, публикувани в интернет, и на тях са отговорили общо 121 души, най-голямата част от които са студенти, а останалите са преподаватели или техни близки. Изследването показва, че за половината от студентите корупцията е ежедневна тема и почти всички имат информация за подкупи в университетите, но никога не са се сблъсквали лично с този проблем, а само са чували от разкази на познати.

"Най-често примерите за корупция са от един много известен икономически университет в София", каза ръководителят на проекта Теодора Върбанова. Тя посочи някои примери, при които преподавателите имат свой ценоразпис за изпитите, където оценка 3 струва 300 лв., 4 - 400 лв. и т.н. Цената на важен изпит може да стигне и до 1000 евро, каза още Върбанова и добави, че често пъти по-заможните студенти предпочитат да си платят изпита.


Изводите от изследването показват, че проблемът с корупцията е широко дискутиран и сред студентите има постоянна нагласа за подкупи в системата. Най-честите случаи на нерегламентирани плащания са при вземане на изпити и в случаите, когато преподавателите принуждават да се купуват точно определени учебници и книги. Основната причината за корупцията според анкетираните е ниското възнаграждение на лекторите и прекалено голямата автономност на някои от тях.

Според 80 на сто от отговорилите проблемът може да се преодолее, ако се въведат строги мерки за уличените в корупция, например отнемане на преподавателски права, и се повишат заплатите и самочувствието на учителите.

Автор: ЗОРНИЦА МАРКОВА

Go back BG Online