Борбата с престъпността е политически въпрос, каза Джеймс Пардю
(ДНЕВНИК) - 2003/9/7
Според посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю повечето от правителствата в Югоизточна Европа са падали от власт, защото гражданите от страните в региона са разбрали, че управляващите не могат да се справят с организираната престъпност и корупцията. Пардю каза това днес на Международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа", организирана от Центъра за изследване на демокрацията в резиденция "Бояна".

"Борбата с организираната престъпност и корупцията е практически и политически въпрос във всяка страна", каза Пардю.

По думите му в демократичните общества хората очакват на първо място в страната да бъде върховенството на закона. Организираната престъпност и корупцията не са проблем само за балканските страни, но и за всички страни по света, защото заплашват ценностите на демокрацията, посочи американският посланик.

"За да се справите с организираната престъпност и корупцията, са необходими отговорност на правораздаването, прозрачност на финансовите дела, функциониращи правораздавателна и съдебна система", каза още посланик Пардю. Той подчерта, че България ще бъде по-силен съюзник, когато стане член на НАТО, ако се справи с корупцията и организираната престъпност.

Според американския посланик Джеймс Пардю България ще бъде по-силен съюзник, когато стане член на НАТО, ако се справи с организираната престъпност и корупцията.

"България ще е член на НАТО догодина, но членството не изисква само военни способности, но и споделяне на общите демократични ценности и върховенство на закона", посочи Пардю. По думите му организираната престъпност и корупцията заплашват ценностите на демокрацията по света и не са проблем само за

балканските страни.

Според вътрешния министър Георги Петканов потенциалът на българските престъпни групи в международен план е незначителен и тяхната основна дейност е свързана предимно с контрабандата на стоки и автомобили, трафик на хора и наркотици, фалшифициране на пари, ценни книжа и документи.

"Престъпните групировки търсят връзка най-често с представители на митническите и данъчните органи, държавната и местната власт, структурите на съдебната система, сферата на образованието и здравеопазването и служителите на МВР", посочи Петканов в изказването си пред участниците в международната

конференция. По думите му, въпреки активната дейност на МВР, предпоставките за корупция в посочените области все още не са напълно отстранени.

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че организираната престъпност и корупцията са рискови фактори, заплашващи сигурността в Югоизточна Европа, и те могат да бъдат преодолени само с обединените усилия на държавите в региона и с помощта на ключови авторитетни партньори.

Реформите в Югоизточна Европа /ЮИЕ/ са осезаеми, но не са необратими, каза генералният секретар на НАТО лорд Джордж Робъртсън при откриването на конференцията вчера. "Страните от региона вече са оставили конфликтите зад гърба си и могат да поемат голяма част от отговорностите, свързани с личната

сигурност, организираната престъпност и незаконния трафик на оръжие, но НАТО е решено да продължи да играе основна роля за поддържане на сигурността в региона и ние все още не се изтегляме, макар че рационализираме своите сили и ресурси", посочи Робъртсън.

Организираната престъпност и корупцията бяха посочени като един от най-сериозните проблеми в страните от ЮИЕ и от координатора на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа Ерхард Бусек. Той посочи, че именно те са били причината за негативния имидж на страните и отблъскването на чуждите инвестиции.

Go back BG Online