Проблем 2007
(ДНЕВНИК) - 2004/2/17
Между 30 и 40 процента от обществените поръчки са получени чрез използване на корупционни механизми, показва изследване на Коалиция 2000. Изследването потвърждава широко разпространеното вярване, че без пари под масата достъпът до държавни ресурси е много труден, а често пъти - дори невъзможен. В този смисъл знанието, че в бизнеса с държавата има много корупция, не е ново. То е и безполезно, ако не бъде последвано от конкретни действия, насочени поне към ограничаване на явлението. Подобно упражнение има дълбок смисъл не само заради снижаването на производствените разходи, но и с оглед на наближаващата 2007 г. Тогава държавата ще трябва да разпределя колосалната за мащабите на България сума от 7-8 милиарда лева и ако в оставащите 3 години корупцията не бъде вкарана поне в приемливи размери, не само ще има скандали, но може и да се стигне до пресъхване на финансови потоци от ЕС (Еврокомисията например иска сега от Румъния да възстанови над 50 млн. вече похарчени евро заради корупция и лоша отчетност). И ако българското правителство продължава да се преструва, че корупцията е проблем, който не го засяга, е съвсем вероятно "златната" финансова рамка да се срути, преди още да сме успели да я докоснем.

Автор: "ДНЕВНИК"

Go back BG Online