Държавата е възложила поръчки за 4 млрд. лв.
(ДНЕВНИК) - 2004/5/14
Сключените договори за обществени поръчки през периода 1999 - 2003 г. са за 3.8 млрд. лв. с ДДС. С най-голям дял са договорите за доставки. Това сочи доклад на Сметната палата за дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Проверката започва от влизането в сила на Закона за обществените поръчки (ЗОП) преди пет години.

Проверените от АДВФК процедури за възлагане на обществени поръчки през януари 2002 - юни 2003 г. са общо 7676, от тях по ЗОП са 2365 на стойност 658 млн. лв. Констатирани са нарушения при възлагането на повече от половината поръчки. За 914 пък изобщо не е проведена процедура. През периода от януари 2000 до юли 2003 г. са констатирани нарушения в 354 случая. Най-често те са за непроведена процедура и неизпращане на данни до Регистъра за обществени поръчки. Други нарушения са опорочаване от възложителя на конкурса, неоснователно сключен анекс, подписване на договор преди изтичане на срока за обжалване, разделяне на поръчката, за да се заобиколи законът, провеждане на процедура по пряко договаряне без основания, разлика между клаузите на договора и предложението, с което кандидатът е класиран. От януари 2000 до юли 2003 г. в АДВФК са съставени 827 акта за нарушения на наредбата за възлагане на поръчки под праговете на ЗОП.

Заключението на доклада е, че има трайна тенденция да се увеличават нередностите при възлагането на обществени поръчки. Данни от проучване на "Коалиция 2000" за корупционната обстановка в страната, направено за периода 20 март - 20 април, сочат, че като цяло намалява броят на подкупите за обществени поръчки, както и честотата на случаите, но се увеличава размерът на неофициалните плащания. Те най-често се правят от малки фирми към по-големи в конкурси по ЗОП.


- - -

Сключени договори по ЗОП за периода 1999-2003 г.
договори сума в лв. с ДДС


общо 3.8 млрд лв.


за доставки 2.09 млрд. лв.


за услуги 1.07 млрд. лв.


за строителство 669.7 млн. лв.

Go back BG Online