Обществените поръчки са глътнали 70 млн. лв. подкупи
(ДНЕВНИК) - 2004/2/17
Около 30-40 на сто от обществените поръчки през 2003 г. са били сключени след корупционен натиск. Това съобщи вчера директорът на социологическата агенция "Витоша рисърч" Александър Стоянов при представянето на годишния доклад на "Коалиция 2000" за корупцията през 2003 г.

По данни на Българската стопанска камара чрез обществени поръчки са платени над 2.4 млрд. лв. По груби изчисления подкупите, които компаниите са дали, за да спечелят поръчка, са в размер на над 70 млн. лв. Сумата се изчислява на базата на отговорите на 450 анкетирани компании, че средно 10% от стойността на договорите се връща под формата на подкуп при възложителя на поръчката. За сравнение през 2002 г. за подкупи при обществени поръчки са платени 15 млн. лв.

Индексите на корупцията за населението и бизнес сектора през 2003 г. са най-ниските от 1998 г. досега, съобщиха от "Коалиция 2000". Най-високото ниво е от края на 1999 г., когато средномесечният брой на корупционните сделки достига 250 хиляди, а в тях участват 4% от населението, обясни Стоянов. Данните за 2003 г. показват, че сделките са били 100 хиляди на месец и в тях са участвали около 1.5-2 на сто от гражданите. Средномесечният брой на корупционните сделки в бизнес сектора е бил 4 хиляди, което е два пъти по-малко спрямо предходната година.

"Относително големият брой договори, сключени чрез подкупи, показва, че корупцията е на път да се превърне в своеобразен "данък", осигуряващ относително икономическо благополучие и е "цена" за оставане в бизнеса", пише в доклада. Според експертите на "Коалиция 2000" в България има паралелна система, от която зависят решенията на изпълнителната власт, а от тях държавните чиновници имат значителни изгоди за сметка на данъкоплатците. Корупцията в бизнес сектора съществено деформира пазарната и конкурентната среда, констатират още експертите от "Коалиция 2000". Според тях около 10-20% от легално работещите компании в България заобикалят държавните регулации и разпоредби, а за сивата икономика няма проучвания.

Акцентът в тазгодишния доклад на "Коалиция 2000" е върху съдебната система. В анкетите на участвали 450 магистрати - по 150 съдии, прокурори и следователи. Данните от проучването на общественото мнение и през 2003 г. показват висока степен на корупция в съдебната система. Същевременно всеки втори магистрат твърди, че тези мнения са неоснователни. Проявява се и тревожна тенденция различните звена от системата - съд, прокуратура и следствие, да си прехвърлят взаимно отговорността за разпространението на подкупите. Изводът е, че липсва координация и добър диалог, обясниха експертите от "Коалиция 2000".

В доклада са формулирани над 120 конкретни предложения за реформи и решения за антикорупционен ефект. Те са насочени към управлението и структурата на съдебната власт, реформата в администрацията и инстанционността на някои наказателни и граждански дела.Автор: ВАНИНА СТОЯНОВА

Go back BG Online