Корупцията в университетите изкривява пазара на труда, твърдят експерти
(ДНЕВНИК) - 2004/11/19
Една трета от студентите и едва 4 на сто от преподавателите в университетите смятат, че корупцията при вземането на изпити е честа практика. В същото време само един на всеки седем е убеден, че проблемът не се обсъжда в учебните заведения. Това показват резултатите от проучване на Асоциацията за социални изследвания (АСИ) и "Коалиция 2000" за нивото на подкупност във висшите учебни заведения.


Екипът на изследването е убеден, че масовата корупция в университетите се отразява негативно след това и на пазара на труда и го изкривява. Кандидатите за работа са убедени, че с подкупи могат да продължават да си уреждат добри възможности и не отдават значение на необходимите за поста знания и умения.


Анкетата е направена в 31 университета и обхваща повече от 1300 студенти и близо 300 преподаватели. Основен извод, направен на базата на отговорите са, че корупцията във ВУЗ съществува и това се доказва от високия процент и на студенти, и на преподаватели, които обсъждат въпроса или са чували за такива практики. Повече от половината представители на двете групи са обсъждали проблема с корупцията в неформална среда между колеги. На официално ниво обаче подкупността се е дискутирала според едва 9 на сто от студентите.


Другият извод е, че има сериозно разминаване между мненията на студентите и преподавателите за корупцията. Две трети от младежите твърдят, че има корупция сред професорите и доцентите. В същото време само една трета от самите преподаватели признават за корупционни практики в техните среди. Изследователският екип е стигнал и до извода, че нерегламентираните плащания са по-често срещани в по-високите нива на академичната йерархия.


Повече от една четвърт от студентите отбелязват, че корупцията при приема в университета е честа практика, но едва 2 на сто от преподавателите признават това. Към тези проценти се прибавят и още една трета от младежите, които познават единични случаи на плащания по време на прием. Като корупционни модели се възприемат и случаите, когато преподавателите задължават студентите да купуват техни книги. Според половината от младежите това е честа или обичайна практика. Процентът на преподавателите, които са отговорили положително на този въпрос, е много по-малък. Освен това според повече от половината от студентите е станало традиция колегите да си пишат един на друг курсовите работи.

Go back BG Online