Уредбата на фалитите пак ще се пренаписва
(ДНЕВНИК) - 2003/10/3
Търговският закон отново ще бъде променен в частта му за несъстоятелността на дружествата, съобщиха юристи по време на семинар във Варна за проблемите на търговското право. На форума участваха 115 адвокатски кантори и представители на бизнеса.


В момента група от експерти на българското и австрийското министерства на правосъдието работят по измененията и се очаква поправките да са готови до края на годината. Преподавателят по търговско право в СУ "Св. Климент Охридски" доц. Таня Бузева обясни философията на промените. Според нея скъсяването на сроковете при несъстоятелността може да доведе до злоупотреба с интересите на длъжника. "Производството по несъстоятелност по дефиниция е заложено да бъде бавно и консервативно и не може да бъде движено толкова бързо, колкото на нас ни се иска", каза Бузева, която е сред авторите на поправките в Търговския закон отпреди няколко месеца. "Фактът, че в момента нашата икономика и стопанските субекти се намират в състояние, в което на несъстоятелността се гледа като на нещо обичайно, не означава ,че трябва да превърнем производството в неконтролирано", обясни тя. Според Бузева България страда от проблема злоупотреба с права, който е чисто практически, а не плод на грешки в законодателството.


Зам.-министърът на правосъдието Севдалин Божиков и съдията във Върховния касационен съд Борислав Белазелков застъпиха тезата, че Търговският закон не се нуждае от цялостна ревизия, а само от поправки в главата за фалитите. Бузева припомни, че след последните промени в закона са се наложили и поправки в други актове, които още не са направени. Така например промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които трябваше да бъдат въведени по отношение на преобразуванията на публичните дружества, не бяха приети. Така уредбата на вливанията, сливанията и разделянията на обикновените търговски дружества в момента предлага по-добра защита за инвеститорите, отколкото тази в публичните, каза Бузева. Експертите признаха, че някои от последните поправки в закона правят процедурите по-формални.


Междувременно Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) представи програма за противодействие на корупцията в съдебната власт. Една от новаторските идеи е въвеждането на наказателна и административна отговорност за юридическите лица. Това може да стане със специален закон или с поправки в Наказателния кодекс, като се определят и конкретните лица, които ще отговарят за престъпната дейност на дружествата. От ЦИД предлагат още парламентът да избира главния прокурор.Go back BG Online