Корупцията в бизнеса се повишава трайно
(ДНЕВНИК) - 2003/9/11
Има тенденция за повишаване на нивото на корупция в бизнеса, съобщи директорът на "Витоша рисърч" Александър Стоянов при представянето на доклад за дадените подкупи в частния сектор. Според социологическо изследване на "Коалиция 2000" за последните два месеца се потвърждава тенденцията за слабо, но трайно увеличение на корупционните сделки между предприемачи. През юни и юли са давани средно по 200 подкупа повече на месец, което надхвърля стандартната социологическа грешка.

Ако в края на миналата година са дадени 3800 подкупа за един месец, сега нерегламентираните плащания са 4260, стана ясно от данните. "Въпреки, че дадените и поискани подкупи при предприемачите са два пъти повече, отколкото в който и да било друг сектор, бизнесмените не регистрират по-висока корупция, което означава, че са приели това за нормален подход при получаване на услуга и не се съпротивяват срещу елементите на средата, в която работят", каза Стоянов. Друг извод от анализа на данните е, че почти по всички параметри, за които компаниите правят неофициални плащания - за получаване на лицензи, общуване с митници, обществени поръчки, теглене на кредит, има увеличение на дадените подкупи с 2-3% само за два месеца. Анкетата отчита ново нарастване на подкупите за получаване на обществени поръчки - според данните всяка втора сделка е спечелена нечестно. Тарифата за "услугата" се движи между 2% и 20% от стойността на подписания договор, като повече от половината от 450-те анкетирани мениджъри говорят от личен опит или предават впечатления на техни близки.

Едновременно с по-високите данни за корупция през второто тримесечие на годината се е увеличил и делът на оплакванията от подкупни служители. Два пъти повече са жалбите, постъпили при по-висшестоящ, три пъти са се увеличили случаите, стигнали до съд.

Корупцията продължава да бъде водещ проблем и за хората извън бизнеса. Те го класират преди престъпността, здравеопазването и слабо развиващата се икономика. Подкупите, поискани от граждани, все още не надвишават 100 хиляди случая месечно, но са нараснали с 12 хил. за последните три месеца. "Най-фрапиращи са данните за натиск от страна на университетски преподаватели", заяви шефът на "Витоша рисърч". Според данните от проучването само за периода май - юли броят на поисканите от преподавателите подкупи е скочил двойно. За сравнение от полицаите се оплакват с 4% по-малко хора, а митничарите са след учителите. "Проследяването на тенденциите показва, че някои професии имат изграден образ на "силно корумпирани", какъвто е случаят с митничари и полицаи, а за други като преподаватели и лекари се приема, че са "хуманитарни", въпреки че регистрираните случаи на подкуп при тях непрекъснато се увеличават", обясни Стоянов. Той добави, че данните са повлияни и от кандидатстудентската кампания и изпитните сесии.

- - -


Дадени подкупи за различни услуги в %


сума До 250 лв. 251-500лв. 501-1000 лв. 1001-5000 лв. Над 5000 лв.


Получаване на разрешение за строеж 36.7 30 6.7 26.7 -

Получаване на разрешителни, лицензи 50.9 26.3 15.8 5.3 1.8

Включване към електрозахранване 33.3 27.8 27.8 5.6 5.6

Регистрация на фирма 21.4 35.7 28.6 14.3 -

Получаване на кредит 17.2 20.7 31 20.7 10.3

При съдебни процедури 30.8 7.7 38.5 23.1 -

Регистрация на права на собственост 16.7 66.7 - 16.7 -

Спечелване на обществени поръчки 3.6 46.4 14.3 32.1 3.6

При плащане на митнически задължения 39.3 42.9 7.1 3.6 7.1

При плащане на данъци 50 41.7 8.3 - -

Сключване на договори с големи компании 8.7 30.4 39.1 21.7 -

Go back BG Online