Фирмите искат да плащат, за да не срещат чиновници
(ДНЕВНИК) - 2003/4/7
Колкото са по-големи съмненията на компаниите за корупция в та, толкова повече те са склонни да плащат за електронно обслужване. Финасовият таван, до който компаниите са готови да достигнат, за да не се срещат очи в очи с чиновниците, е 500 лв. - например за вадене на строителни разрешения или за регистрация на нова фирма. За екоразрешенията те имат готовност да платят 400 лв., а за регистрацията на автомобили - 200 лв.

Това показва проучване на правителствения Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии за отношението на бизнеса към административните услуги, предлагани по електронен път. Анкетирани са 400 компании, определящи себе си като "проспериращи" или "изпадащи" според икономическото им състояние, наличието на компютърна техника, софтуер и достъп до интернет. Според изследователите предприемачите са категорични, че ползването на електронни администритивни услуги ограничава корупцията. Близо една трета от анкетираните смятат, че с въвъждането им това е основната полза. Компаниите, които поставят себе си в групата на "затруднените", в по-голяма степен споделят това мнение.

Представителите на бизнеса нямат единно становище дали предлаганите по електронен път услуги трябва да са платени или не. Броят на привържениците на двете мнения е разпределен приблизително поравно. По-богатите дружества освен че са склонни да плащат, искат електронните услуги да са по-бързи и с по-добро качество.

Колкото е по-голям е обхватът на електронните услуги, толкова е по-голям интересът на компаниите към тях, показва проучването. Едва 15.3 на сто от фирмите са посочили интерес към електронни разрешения, свързани с екологични изисквания, докато близо половината биха се възползвали от плащане на осигуровки по интернет. За тази услуга обаче бизнесмените са най-малко склонни да платят.

Компаниите са съгласни да бъдат платени електронните услуги, за които е необходимо повече време и изискват посещаването на повече от една институция. Половината биха платили за електронни удостоверения за актуално състояние на компанията, малко повече от 46% - за свидетелства за съдимост, с около един пункт по-малко - за регистрация на нова фирма или автомобил.

През миналата седмица министърът на държавната администрация Димитър Калчев обяви, че през 2002 година най-много сигнали за корупция в администрацията са получени за МВР - 264, Агенцията за държавен и вътрешнофинансов контрол - 147, но са уволнени само петима чиновници. Същевременно по данни на "Коалиция 2000" само при възлагането на обществени поръчки през 2002 г. компаниите са платили над 15 млн. лв. подкупи. Според доклада месечно в България се дават между 130 хил. и 150 000 подкупа.Go back BG Online