Петима консултанти си делят енергетиката
(ДНЕВНИК) - 2007/5/17
Енергетиката е сред най-рисковите сектори за корупция при обществените поръчки, е заключението в последния доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Според анализа пазарът на консултантски услуги в сектора е доминиран от пет компании - "Фронтиер", "Риск инженеринг", "Парсънс България", "Атоменергоремонт" и "Минстрой холдинг".
За периода 2004 - 2006 г. НЕК, мини "Марица-изток", ТЕЦ "Ма-
рица-изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" са възложили поръчки за над 8.5 млрд. лв. Само 21% от тях обаче са чрез открита процедура - конкурс или търг.
Прякото договаряне е използвано в 51.3% от случаите, което според анализаторите показва, че избягването на пазарната конкуренция в сектора е политика. Борсовите сделки са само 0.7%.

Go back BG Online