Ако в митниците всичко е ОК, данъчната революция е възможна
(КАПИТАЛ) - 2001/8/21
Ако хипотетично допуснем, че в максимално кратък срок пробойните по митниците бъдат ограничени до възможния минимум, последствията за икономиката като цяло ще са съществени, а най-важната е, че се разчиства теренът за рязко намаляване на данъците. На макрониво рязкото ограничаване на митническите злоупотреби би имало основно бюджетен ефект - значително повишение на приходи при равни други условия. Дори сега, когато мащабното спестяване на митни сборове при внос на стоки е публична тайна, на митниците се събират около половината от приходите на републиканския бюджет. По експертни оценки при евентуално затягане на кранчетата митницата може без проблеми да осигури допълнително 1 млрд. лева за бюджета дори при отчитане на лекия спад на вноса заради ограничаване на неговата ценова конкурентност. За няколко милиарда повече, за няколко данъка по-малко Според доклад на колектив “Корупция и контрабандни канали” към Коалиция 2000 сравнението на данните на Националния статистически институт и Евростат (статистическия институт на ЕС) за българския внос от Европейския съюз през 1998 г. показва, че се губят почти 500 млн. долара, които не се отчитат на българските митници. Като се има предвид, че основната контрабанда е с източник Китай, Дубай, Русия, Украйна, Турция и Гърция, то занижените експертни оценки са за поне 1 млрд. долара контрабанден внос на година. През изминалата седмица новоназначеният шеф на Агенция “Митници” Емил Димитров заяви, че през 2000 г. загубите за бюджета от несъбрани митни сборове са 1 млрд. лева. Ако твърденията на Димитров са 100% верни и допуснем, че митниците бяха събрали тези пари, то тогава би могло данък общ доход изцяло да бъде премахнат, без това изобщо да се отрази на бюджета. Постъпленията от данък върху дохода на физическите лица през 2000 г. са 1.09 млрд. лева, т.е. приблизително равни на цитираната от Димитров сума. Ако думите на новия митнически шеф са поне 2/3 верни, то тогава би могло да бъде премахнат данък печалба (684 млн. лв. приходи - 450 млн. лева за републиканския бюджет и 234 млн. за общинските) и пак не би имало негативен ефект за бюджета. Евентуалното рязко ограничаване на злоупотребите по митниците би имало и други макроикономически ефекти. За платежния баланс ефектът ще е леко положителен. Легализираният внос ще стане по-скъп и съответно по-неконкурентен при равни други условия и това ще понижи изтичането на валута за внос на стоки. Оскъпяването на вноса ще провокира лек инфлационен натиск, особено при вносни стоки с утвърдени пазарни позиции и слаба конкуренция от местни производители. Това оскъпяване все пак ще даде глътка въздух на български компании и цели сектори, които досега страдаха от контрабандния внос. Изкушението “Солунска митница” Необходими условия, за да се случи затягане на митническия контрол и ефектите от него да са позитивни за обществото като цяло, са бързите и адекватни промени - нормативни, структурни, кадрови и такива, свързани с информационните системи и прозрачността в работата на митническата администрация. Например съществуващите все още нормативни недомислия като мито за продукти, които нямат български аналог, досега се неутрализираха чрез използването на вратичките по митниците. Ако тези вратички бъдат затворени, но икономически необоснованите мита останат, нето-ефектът в много случаи ще е негативен. Същото може да се случи и ако кадровата реформа завърши с простото уволнение на неколцина митнически шефове и разместването на други, без да има ясна концепция за кадровата политика, обучението и стимулирането на служителите. За безкомпромисното стопиране на далаверите по митниците и очакваните от това позитивни ефекти основното условие обаче е новите управляващи и лично шефът на митниците Емил Димитров да устоят на изкушението да осребрят властовите си позиции за партийни и/или лични цели. “Новото управление получава наготово стройна и добре смазана система за централизиране на рушветите по митниците на едно място в София, което обаче не е бюджетът. Завидна воля ще е необходима, за да се устои на изкушението да бъде сменен адресът на пратките и новата власт безпроблемно да си осигури солидно и регулярно финансиране”, коментира източник от кухнята на митническата администрация, пожелал анонимност.

Go back BG Online