Митниците ще събират ДДС при внос
(КАПИТАЛ) - 2002/12/7
Данък добавена стойност при внос вече ще се начислява и събира от митническата администрация. Това гласи промяна в закона за ДДС, гласувана окончателно от парламента. В момента вносителите плащат в данъчната служба, където са регистрирани, и освобождават стоката си от митницата срещу представен документ за платения данък. „Практиката показа, че този механизъм позволява много измами. Носят се фалшиви документи от данъчното и стока се освобождава, без за нея да е платен и лев ДДС. Затова решихме да променим процедурата“, обясниха от финансовото министерство.
През 1994 г. данъкът при внос също се плащаше в митниците. Тогава пък фирмата отиваше в данъчното с фалшиви документи от митниците и си възстановяваше данъчния кредит. В резултат на това беше въведено изискването да не се възстановява преди официално потвърждение от митниците и парите на фирмите, независимо фантоми или не, се бавеха, докато папката с митническата декларация се „придвижи“ по служебен път от митницата, където е оформен вносът до данъчната служба, където е регистрирана фирмата.
С промените в ДДС се предвижда митниците в срок до 14 дни след изтичането на месеца на вноса да предоставят информация на данъчната администрация за получените плащания. За целта министърът на финансите трябва да издаде специална заповед. Данъчни служители съобщиха неофициално, че решението за промяната във внасянето на ДДС при внос не е съгласувано с тях. Те изразиха съмнение дали митниците могат да се справят технически с обработката на декларациите. Особено в кратките срокове, предвидени от закона. „Вижте колко време отива за обработката на декларациите за нуждите на платежния баланс, където не са необходими пълни данни“, усъмниха се данъчните. „Информационната ни система е добра и се надяваме да се справим. Ние отдавна настояваме за тази мярка“, казаха от митническата администрация. Подобно предложение има и в доклад на „Коалиция 2000“, изготвен с участието на експерти от митниците. Там обаче се настоява за обща транзитна сметка, по която ще се внасят всички суми, дължими на границата.
Друга новост е падането на прага за задължителна регист-рация по ДДС от 75 000 на 50 000 лева. Не се прие обаче предложението на правителството за смъкване на прага за доброволна регистрация от 50 000 на 25 000 лева. Така отпадна възможността за доброволна регистрация. Според зам.-министъра на финансите Гати ал Джебури падането на прага за доброволна регистрация би довело до още 14 000 фирми по ДДС, тъй като доброволно се регистрират само дружества, които ще теглят данъчен кредит. Оценката беше, че това ще доведе до 20 млн. лева загуба за бюджета. В момента регистрирани по ДДС са около 70 000 - 75 000 фирми.
При смяната на седалището на фирмата задължително ще трябва да мине данъчна ревизия, гласи друга промяна. Тя се прави по настояване на данъчната администрация, тъй като в много случаи фирмите избягват проверките, като сменят постоянно регистрацията си от една данъчна служба в друга, където почват наново. Сега в 30-дневен срок, след като подадат заявление, че си сменят регистрацията, дружествата ще трябва да очакват ревизори. Ако данъчните не спазят този срок, съответният виновник дължи 500 лева глоба. „Ревизията не означава, че фирмата ще трябва да не се мести от старото в новото седалище. Ние просто искаме да сме сигурни, че са изяснени задълженията й“, обясни главният данъчен директор Николай Попов.


Go back BG Online