Обществото става все по-толерантно към корупцията
(КАПИТАЛ) - 1999/5/15
Българинът все повече свиква с корупцията на управляващите и държавните чиновници. Това е един от основните изводи на третото поред изследване на ?Коалиция 2000?, която следи корупционните процеси в държавата от една година насам. Тенденцията на увеличаване на толерантността към вземане на подкупи под различен вид се забелязва в трите изследвания на системата за мониторинг на корупцията, който се извършва от агенция ?Витоша рисърч?. В средата на миналата година индексът за нагласи на принципна допустимост е бил 1.5, през февруари тази година той вече е нараснал на 2, а при априлското поучване на общественото мнение се е покачил на 2.1 (корупционните индекси приемат стойности от 0 до 10, като колкото стойността на индексите е по-близо до 10, толкова по-негативни са оценките за състоянието на корупция в страната). Макар и увеличението спрямо предното изследване да е минимално, то все пак показва трайността на възходящата тенденция за приемането на корупционните действия като нормални.
Съществено разместване има в професиите, които искат подкуп или упражняват друг вид рекет върху гражданите. Във февруарското изследване на ?Витоша рисърч? лекарите бяха заели първо място, което предизвика медийното им недоволство. В априлското издание на мониторинга нещата като че ли си идват на мястото - призовото място се заема от традиционните носители - митничарите, следвани от полицейските служители, също традиционни челници, а лекарите вече са трети. Противно на очакванията прокурорите, следователите и данъчните служители заемат места във втората част на таблицата, а административните служители в съда и общинарите са веднага след по-горе посочената тройка. Любопитното е, че в представите на обществото определени професии си вървят с лош имидж. Адвокатите например заемат второ място след митничарите, следвани от съдиите, прокурорите и полицаите. Макар че адвокатите получават хонорари за извършената работа, анкетираните трайно са ги възприели като посредници с държавния служител, който приема подкуп, за да свърши работата си.
Нарасналата толерантност към лекарите може би се дължи на опроверженията, които медиците дадоха след февруарското изследване, макар че медиите вдигнаха доста шум около нови разкрития на МВР за корупция в някои столични болници. Общественото мнение е станало по-толерантно и към политическите лидери и общинските служители.
Разпространението на корупцията в държавните институции приблизително повтаря класацията по професии. Индексът за митницата е 8.78, за съдебната система 7.62. Веднага след това следва Агенцията за приватизация със 7.46, а след това се нарежда полицията със 7.16. Появата на Агенцията по приватизация на трето челно място вероятно се дължи на непрекъснатите скандали в приватизацията и провалените сделки, които намират доста сериозен резонанс в обществото, както и на все по-разгарящия се обществен дебат за значимостта на приватизацията и сигналите, идващи от чуждите инвеститори, появяващи се периодично в медиите. В същото време е доста странен сравнително ниският корупционен индекс - 5.86, на Комитета по пощи и далекосъобщения, където пострадалите от натиск за подкупи са изключително много, а и пресата обръща голямо внимание на това.
В изследването, извършено от ?Витоша рисърч?, се забелязва и една положителна тенденция, че подкупът е ефикасно средство за решаване на проблемите. Макар и да запазва сравнително висок дял с коефициент 6.7, в сравнение с миналите изследвания този показател има значително намаление. В същото време се запазва песимизмът на гражданите, че обществото е в състояние да се справи с проблема корупция.
Според изследването на ?Коалиция 2000? степента на разпространение на корупцията в България продължава да бъде изключително висока, макар да има намаление от февруарското и априлското проучване. Това потвърждава вече лансираната теза, че корупцията в обществения сектор се приема като обичайна практика.
Любопитно е второто изследване, направено от ?Витоша рисърч?. То обхваща 320 представители на държавни служители, за които обществото смята, че са доста корумпирани - митничари, данъчни служители, полицаи, медици, служители в съдебната система. Според анкетираните корупцията е на четвърто място по значимост от проблемите, пред които е изправена България. Разликата с отговорите при първата анкета е, че останалите респонденти смятат, че безработицата е на първо место, следвана от ниските доходи, докато за държавните служители ниските доходи са по-голям проблем от липсата на работа.
Според резултатите пряката принуда и опитите за въвличане на служители в корупция са сравнително слабо разпространени, което едва ли е вярно, като се имат предвид отговорите на други въпроси. Относително слаба е нагласата за взимане на подкупи от страна на държавните служители. На въпроса ?ако през последната година се е случвало да ви поискат нещо, за да ви решат проблема по-бързо, то ви е искано от...?, митничарите започват да губят отчайващата си преднина пред другите професии. Те са почти застигнати от общинските служители, които в другото проучване бяха сравнително назад в класациите. Сред петте професии, оказващи силен корупционен натиск, са бизнесмените, лекарите и полицаите. Оказва се, че един минимален процент от държавните служители са склонни да признаят, че са взимали подкуп при извършване на служебните си задължения. Индексът за корупционни действия е едва 1.6. В същото време обаче на въпроса ?колко често ваши колеги приемат пари или подаръци от хора, с които са контактували служебно?, индексът е в значително по-реалистичните размери - 4.7. Тези стойности са приблизително близки и с оценките за размера на корупцията в обществото.
Интервюираните държавни служители смятат, че ниските доходи, стремежът за бързо забогатяване и преплитането на служебните интереси с личните са основните фактори, които влияят върху разпространението на корупцията в страната. В класацията за най-корумпирана институция анкетираните поставят митницата, Агенцията по приватизация и Агенцията за чуждестранна помощ на първите три места. Иначе степента на наситеност на корупционно поведение в повечето държавни институции е сравнително висока.


?Ако през последната година се е случвало да ви поискат нещо, за да бъде решен ваш проблем, то ви е било искано от:?
Митнически служител 26.7%
Общински служител 24.4%
Бизнесмен 22.7%
Лекар 21.7%
Полицейски служител 20.6%


Go back BG Online