Асоциация Аксес, форум Свободно слово и Коалиция 2000
(КАПИТАЛ) - 1999/5/8
Асоциация Аксес, форум Свободно слово и Коалиция 2000 представиха през миналата седмица резултатите от проведен мониторинг на тема "Как общественото мнение осъзнава проблема за корупцията през огледалото на държавните и частните медии". Наблюдаваните в продължение на три месеца (януари - март) медии са БНР, БНТ, Нова телевизия, 7 дни и още тринайсет печатни медии, от които десет всекидневника и три седмичника. Целта на мониторинга е да се покаже как присъства темата за корупцията в медиите, обясни доц. Весела Табакова от Центъра за независима журналистика. От изследването става ясно, че за трите месеца, през които е продължило то, в електронните медии са присъствали 86 текста по темата, като се наблюдава покачване на процента в края на периода. Във вестниците присъстват 270 материала и определено снишаване на процента в края на трите месеца. Най-често темата за корупцията в електронните медии се явява в кратки информационни текстове с продължителност една минута. В печата темата присъства като съпътстваща други материали. Проявленията на корупцията най-често се търсят в икономиката, социалната сфера и съдебната система. Според мониторинга преобладаващ е образът на корумпирания, докато образът на корумпиращия отсъства. Като корумпирани по презумпция се представят най-често митнически служители и представители на съдебната власт.

Go back BG Online