“Краун ейджънтс” искат повече разследващи правомощия за митниците
(КАПИТАЛ) - 2002/4/13
Седемдесет и две препоръки съдържа докладът за състоянието и реформата в българските митници, който мениджърът по българския проект в “Краун eйджънтс” Брайън Банкс връчи на финансовия министър Милен Велчев в петък. Докладът включва анализ на дейността на Агенция “Митници”, препоръки за реформа и подробен план за прилагане на програмата за реформа в митниците до януари 2005 г. Велчев обеща, че след като анализира документа, ще направи официален доклад пред народното събрание по него. Двестастраничният документ е направен на базата на откритите пропуски при интервюта със служители на българската митническа администрация и визити по пристанища, летища и ГКПП-та. Според отлично информирани източници препоръките са в девет основни сфери

Разузнаването

Консултантите предлагат да се създаде отделно звено за разследване. Те отбелязват, че липсва адекватна система за събиране и анализ на информация за нарушителите и заподозрените лица. Сегашната база данни била непълна, включвала само случаи, интересни в момента за следователите, нямало ред за набирането й и не била оперативна. Предлага се също ресурсите на разузнавателните служби да се обединят в общо звено, в което като начало да участват МВР и митниците.

Разследването

Според консултантите пълномощията на митничарите трябва да бъдат разширени и те да могат да разследват, да задържат, да разпитват заподозрените и да обискират. Сега предварителното разследване на престъпления - оперативните дейности и вътрешното разследване на корупцията са в ръцете на МВР и по-точно НСБОП, върху чиито служители митниците нямат контрол. Това лишава митничарите от отговорности. От “Краун ейджънтс” искат митниците да получат правомощия като в чл. 162 от Закона за МВР. Той предвижда около 17 специфични права при оперативно-издирвателната дейност, сред които например са така наречените контролирани доставки. Освен това намекват, че дейностите не трябва да се дублират. С ясното съзнание са, че тази идея ще срещне съпротива, и уточняват, че ако се осъществи, тясно ще сътрудничат с МВР.

Борбата с контрабандата

Най-много са критиките в тази област. Отбелязва се, че между различните звена в системата не тече информация. Препоръчва се митничарите да могат да задържат заподозрени, да провеждат предварително разследване, да се въведат мобилни екипи, да се намалят статичните контроли, да се сътрудничи с търговските асоциации. Предлага се да се въведе база данни за остойностяването на стоките. Твърди се, че сегашните списъци на база цените на идентични стоки, които се актуализират на три месеца, не са достъпни до всички служители.

Улесняване на законната търговия

В тази сфера консултантите засега нямат ясен анализ. Сигурно затова влизат в явно противоречие с останалите си съвети, като твърдят, че митническата администрация трябва да насърчава законната търговия, като сведе до минимум надзора и контрола върху стоките и търговците. Освен това съветват митничарите да мислят първо за насърчаване на икономиката на страната, а после за събиране на приходи и упражняване на контрол.

Етиката

“Краун ейджънтс” ще предложат специален съветник по въпросите на етиката, като особено важни. Те искат повече правомощия на митничарите и при вътрешните разследвания на служители от системата. С помощта на ФАР ще се изготвят декларации за етична политика и стратегии за борба с корупцията. Освен това ще се провеждат обществени кампании за повишаване на етиката с адресат митничарите, бизнесмените и широката общественост. Етиката пряко ще се обвърже и с повишаването на заплатите и премиите и най-големи ще са те за вътрешните разследващи.

Организацията и управлението

В тази сфера ще работят германските митнически служби по линия на ФАР. Според консултантите в сегашното си положение митническата администрация не е в състояние да решава дългосрочни стратегически задачи и да изпълни бизнесстратегията си, защото няма опит, система и ресурси.

ЕС и Световната банка

Британската фирма е отворена за сътрудничество и с ръководството на програма ФАР на ЕС и със Световната банка по програмата за улесняване на транспорта и търговията в региона. Предлагат на МФ и да състави списък и на други партньори, на които трябва да изпращат докладите си. Особено внимание се обръща на Германия като на сегашен партньор на България по ФАР. Подчертано е, че спорната програма за реформа в управлението и организацията на митниците ще се извърши от митническата служба на Германия като туининг-партньор. От “Краун ейджънтс” добавят и че ще си сътрудничат плътно с германската администрация по този проект през българската митническа администрация и че трябва да се създадат механизми за координация и по други два проекта - за последващия контрол и транзита.

Съветът за митническа реформа

Бъдещият съвет ще се събира поне четири пъти в годината и ще е в услуга на финансовия министър, заместника му и директора на митниците. Той ще е със статут на наблюдател и ще цели прозрачност на реформата. Освен хора от митниците и “Краун ейджънтс” в него ще влизат представители на български и международни бизнесорганизации, на българските фирми и международните търговски камари, на Форума на бизнеслидерите, неправителствени организации, например “Коалиция 2000”, синдикатите, държавни учреждения МВФ, Световната банка, Делегацията на ЕС, ПРООН, посолствата на страните - членки на ЕС, и пр.

Информационната система

От “Краун ейджънтс” одобряват Българската интегрирана митническа система (БИМИС), която е по модел на ЕС. Но твърдят, че за да могат да работят, докато тя бъде завършена, трябва да се въведат определени модули от техния софтуер ТИМС. Така от БИМИС ще се прехвърлят данни в ТИМС и там от “Краун ейджънтс” ще ги обработват оперативно. Според тях това ще ги улесни да работят и няма да навреди на БИМИС.Go back BG Online