Сто лица на абсурда
(КАПИТАЛ) - 2004/7/3
Ако искате да покажете съвременна България на свой приятел от чужбина, достатъчно е да го разходите по столичната улица "Шишман". Там, на няма и стотина метра разстояние, са разположени православна църква, луксозен бутик, елитен бар, банков клон, сладкарница, дюнер кебап, закусвалня от веригата "Тропс къща". Към това трябва да се добавят и няколко магазинчета от типа клек-shop, разположили стоката си буквално на тротоарите.
Разностилието е толкова смайващо, че веднага прави впечатление на чужденците. Първата реакция обикновено е: "Каква странна улица! Тук има всичко." След това гостите дипломатично добавят, че не са виждали другаде бутици да съжителстват с арабски дюнери.
Едва ли може да се даде по-добър пример за контрастите на посткомунистическа София. През последните години стана масова практика апартаментите от първите етажи да бъдат преустройвани в магазини, ресторанти, кафенета. Обикновено това е свързано с избиване на нови отвори за витрини в носещите фасадни стени на сградите, рязане на плочата за изграждане на стълби, премахване на вътрешните стени за оформяне на зали, като се завземат общи части.

Стотици сгради са проядени

и изтърбушени от незаконни преустройства, нарушаващи конструктивната им цялост. По този начин не само се нарушават правата на живеещите в сградите, но и се създават реални предпоставки за тяхното срутване при първото по-голямо земетресение.
"Гражданите са изненадани от бързината на издаване на разрешителните, които е трудно да бъдат оборени по съдебен път въпреки очевидните и многобройни нарушения. Скоро собствениците на жилища в тези сгради разбират, че са изправени срещу вероятно добре организирана престъпна структура от чиновници и недобросъвестни инвеститори, действащи съгласувано срещу интересите на гражданите", пише в док­лад на Гражданското сдружение срещу корупцията и незаконното строителство по проект, финансиран от коалиция 2000. Според авторите му в схемата са замесени представители на общинската администрация, включително кметове и архитекти на райони, Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), практически недействащият инспекторат към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, жилищната мафия.
Най-разпространената схема е следната:

Първи етап - опорочена процедура по издаване на разрешения за преустройство.
Втори етап - гражданите не се уведомяват надлежно за първоначално издаденото разрешение за строеж.
Трети етап - след започ­ване на преустройството или строежа потърпевшите подават сигнал в ДНСК, за да си търсят правата, и се сблъскват с бездушието и цинизма на съответния чиновник, който ги уведомява, че са пропуснали сроковете за обжалване и строителните документи са вече окончателно узаконени, показва анализът на сдружението.
Корупция в строителството

Проучване на агенция "Витоша рисърч" отпреди две години сред представители на дребния и средния бизнес установи, че разрешителните за строеж се нареждат на трето място като корупционна практика при получаването на административни услуги. В същото време цената на корупцията при строителството, тоест размерът на подкупите, се подрежда на пето-шесто място в сравнение с цената на корупцията при останалите видове административни услуги. Действителните размери на проблема трудно могат да бъдат установени поради факта, че голяма част от предприемачите отказват да говорят за размерите на подкупите, които са принудени да дават. Много често не става дума просто за съкращаване на бюрократични процедури, а за получаване на неполагащи се по закон права, които даващият подкупа получава за сметка на трети лица или обществото.
Новите данни на "Витоша рисърч" от лятото на миналата година затвърждават тази тенденция. Според тях най-големи и най-масови са подкупите, които се дават при разрешение за строеж или спечелване на обществена поръчка в строителството.

Заплахата от земетресение

Известно е, че територията на България е земетръсен район и сградите в центъра на София, строени през миналия век, не са съобразени със съвременните конструктивни изисквания за здравина и носимоспособност. Столицата е сеизмично активен район, като най-разрушителното земетресение, регистрирано в България, е било в София през 1858 г.
Според данните на историците то е било с магнитуд около девета степен по скалата на Рихтер.
След земетресението в Свищов преди години бяха утвърдени национални норми за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични райони. Според картата за сеизмично райониране на страната София попада в периметър с най-висока сеизмична степен - IX, и с най-висок сеизмичен коефициент - 0.27. Това означава, че всяка промяна на носещата конструкция в основите на сградата чрез премахването и намаляването на носещи стени би довела до застрашаване на цялата сграда от пропукване и срутване.
Съгласно тези норми сеизмично неосигурени сгради са повечето кооперации в центъра на столицата, тъй като са строени преди 1987 г. За тях се допуска да бъдат преустроявани само след пълна конструктивна експертиза. Тя включва изчисляване на цялата сграда, която трябва да докаже, че след преустройството носимоспособността на конструкцията няма да се промени. "Подобни изчисления никъде не са правени, когато са издавани разрешенията за преустройства в жилищни сгради. В нито един случай цялата сграда не е изчислявана. Там, където има някакви частични изчисления, те са правени само за конкретния обект (магазин, кафене, ресторант), без изобщо да се отчита, че сградата е едно цяло и промените на парче в конструкцията и непременно ще променят конструктивните и характеристики", пише в доклада на сдружението. Миналата година по негова инициатива беше извършена

Проверка в пет столични района

част от които в центъра - Триадица, Слатина, Оборище, Красно село и Средец. Цитирани са десетки примери на сгради, в които са открити съществени нарушения на застроителните норми. От тях става ясно как партерен апартамент в сграда на бул. "Прага" 3 първоначално е бил превърнат в магазин. Няколко години по-късно той е бил преустроен в банков клон. Комисията е установила, че има констативен акт, в който е отразено, че няма смяна на предназначението на обекта. Подобен е случаят и с обект на бул. "Княз Борис" 96. Първоначално там са били изградени пет магазина, а след това на тяхно място се е появила работилница, като са били премахнати стените. След реституцията отново са били изградени петте магазина. Всичко това е ставало без нужните изчисления за спазване на земетръсните норми. Аналогични са случаите със сградите на бул. "Евлоги Георгиев" 85, бул. "Васил Левски" 100 и ул. "Стефан Караджа" 12.
Списъкът от примери надхвърля десет страници. Най-често срещаните нарушения според доклада на сдружението са:
- при издаване на разрешенията не се проверява дали строежът не е започнал без строителни книжа
- при издаване на разрешения за преустройства в сгради, строени преди 1987 г., не са правени изчисления за носимостта на конструкцията при евентуално земетресение
- не е вземано съгласие от собствениците в етажната собственост за преустройствата
- издаването на разрешения в повечето случаи се базира на повърхностна информация - ксероксни копия на протоколи от общи събрания, от нотариално заверени декларации на управители на етажна собственост, които нямат такива правомощия по закон
- не е изследван актуалният режим на собственост в етажната собственост - кои са собствениците, колко идеални части от общите части на сградата притежават с оглед промяната им от преустройството
- не са уведомявани надлежно собствениците в жилищната сграда, в която се извършва преустройството за издаденото разрешение за строеж, което представлява нарушение на Закона за собствеността
- много често главният архитект издава разрешения за преустройство, за които е прехвърлил правомощия на районните архитекти. Например: преустройството на ул. "Раковски" №120, преустройството на бул. "Евлоги Георгиев" №85, строежът на ул. "Калиманци" до бл. 101, кв. "Редута". Това са обекти с по няколко висящи съдебни дела, което означава, че главният архитект е издавал разрешения в грубо нарушение на закона
- в разрешенията за строеж не се сочат основанията за издаването им, както и други задължителни реквизити, което е основание за обявяването им за нищожни.

Кой е виновен

В много от посочените случаи разрешенията за строеж и преустройства са били подписвани от главния архитект на София Стоян Янев. В други случаи това са правили районните архитекти, сочи проверката на сдружението.
"Въпреки многобройните жалби срещу разрешенията за строеж строителството продължава, продължава и нарушаването на закона. Нарушават се и разпоредбите на Закона за устройство на територията. Правят се частични изменения на квартали, както и толериране на незаконно строящи се обекти, с подсещане към нарушителите да ги узаконят", се посочва в сигнал на сдружението до посланика на САЩ в България Джеймс Пардю. Авторите на изследването са посочили, че само в отделни случаи едва след образуване на съдебно дело съдът постановява спиране на преустройството, въпреки че всяка жалба по силата на самия закон спира издаденото разрешение за строеж.
"Порочната практика на главния архитект Стоян Янев продължава, потвърждение за което е поредното от него предложение в Столичния общински съвет да бъдат препотвърдени 1085 незаконосъобразни заповеди на районните кметове, касаещи подробния градоустройствен план", пише още в писмото до посланик Пардю.
През август миналата година, в навечерието на изборите, общинските съветници препотвърдиха по същия начин над 1300 разрешения за строеж, издадени от Стоян Янев и районните архитекти. Според сдружението това е доказателство, че главният архитект и районните архитекти са издавали разрешения в грубо нарушение на законите.
Разбира се, вина за статуквото в столицата носят не само главният архитект и неговите подчинени, но и общинските съветници в последните няколко мандата, които със занижения контрол и толерирането на незаконните практики спомага за разрастването на явлението. Без тяхното одобрение тези действия отдавна щяха да са редуцирани.
Упоритите опити на "Капитал" да вземе интервю от главния архитект останаха напразни. Стоян Янев отговори чрез своята секретарка, че е много зает, и препрати към арх. Иван Несторов, началник на дирекция "Контрол по строителството" към Управление "Архитектура и градоустройство". Оказа се обаче, че той също е излязъл в отпуска.

Бензиностанциите никнат като гъби

Красноречив пример за начина, по който се издават разрешителните за строеж от Столичната община, са и никнещите на всеки километър в София бензиностанции, газостанции и автомивки. Обикновено процедурата по узаконяване е последното, което се прави от собствениците на подобни обекти, и то не без благословията на компетентните държавни и общински контролни органи.
Съвместна проверка на Столична община и ДНСК през миналата година установи, че над 200 от бензиностанциите и автомивките в града са незаконни, след като са били въведени в експлоатация без наличието на разрешително за строеж (най-важният документ). Въпреки това не се стигна до затварянето на нито един подобен обект, защото ДНСК и общината били с вързани ръце пред нарушителите заради пропуски в законодателството. Кметството не можело да затваря незаконните обекти, защото нямало правомощия, а ДНСК - защото не разполагала с актове срещу нарушителите, които се съставяли от строителната дирекция в общината. Така, докато двете ведомства се обвиняваха взаимно, собствениците на незаконните обекти се сдобиха със строителни книжа и в крайна сметка се оказа, че незаконни бензиностанции в София всъщност няма.
Нехайството на общината е причина и за

Унищожаване на зелените площи

на града. София, която допреди години можеше да се похвали с добре поддържаните си паркове и градинки, днес е пример за безогледно унищожаване на зеленината за сметка на всевъзможни видове търговски обекти. По данни на столичната дирекция "Архитектура и градоустройство" за последните десет години в столицата са изчезнали 8719 дка паркове и градинки. Бездушието на чиновниците стана причина и за обръщането на 11 правозащитни организации към посланика на САЩ у нас Джеймс Пардю с молба за съдействие. В началото на юни дипломатът предизвика бурен дебат с писмото, което изпрати до общината и държавната власт. В него Пардю призова да се спре поголовното окупиране на парковете и градинките от търговски обекти. Неговата инициатива, както се и очакваше, срещна бурната съпротива на общинската администрация. Някои общински съветници дори направиха забележка на посланика, като припомниха, че новото посолство на Съединените щати се строи върху част от Южния парк.
Временно отстраненият от длъжност кмет Стефан Софиянски заяви, че виновна за ситуацията в парковете е държавата, която реституира части от парковете. "Реституцията се осъществява от съдебната власт, застрояването на зелените площи се дължи в голяма степен на законодателството, а промяната му не е в компетенцията на Столичната община, заяви Софиянски. "Ние не сме разрешили нито една сделка в парк или градинка, навсякъде предлагаме на собствениците замени, но те отиват в съда и получават разрешение", допълни го изпълняващият длъжността кмет Минко Герджиков.
Изглежда, дипломатическата активност е стреснала властимащите, защото в парламента бяха спешно вкарани поправки в Закона за устройство на територията, забраняващи строителството в парковете и градинките с изключение на спортни съоръжения. Междувременно от общината заявиха, че се обмисля създаването на екофонд, който да компенсира реституционни претенции в зелените площи. Въпросът е докога българските политици ще чакат някой отвън да посочва проблемите. И не е ли време сами да започнем да си ги решаваме.Автор: Иван МИХАЛЕВ

Go back BG Online