Завой на зелено
(КАПИТАЛ) - 2009/11/23

От хартията, използвана за отпечатването на тази стратегия, 55% е рециклирана. Мастилото е на растителна основа, не съдържа минерални масла и е произведено от 100% възобновяеми източници.

Това е част от предговора на енергийната стратегия на Нова Зеландия. Шансовете да видим подобен надпис в началото и на българската стратегия са все по-големи и абсолютно реални. Новата визия за енергетиката в България, подготвяна от икономическото министерство, залага на екологичните технологии и повишаването на енергийната ефективност. Което е промяна на 180 градуса спрямо идеите на предходното правителство, което поддържаше имащите силно лоби у нас ТЕЦ и АЕЦ.


По-зелени

Стратегията предвижда по-агресивно навлизане на зелените технологии в енергетиката. Целта е делът на ВЕИ в енергийния микс на страната към 2020 г. да надхвърли 16-те процента, обещани на еврокомисията, а потреблението на зелена енергия да се увеличи с 55%, обясни министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Това ще стане чрез приемане на нов закон за възобновяемата енергия в средата на 2010 г., с който ще бъдат премахнати ограниченията пред включването на възобновяемите източници в електропреносните мрежи. Също така ще бъдат приети мерки за стимулиране на инвестициите в зелени технологии и в производството и потреблението на енергия от ВЕИ. През следващата година ще бъде създаден и съвет по техническа инфраструктура към правителството, който да изработи план за развитието на възобновяеми енергийни източници в страната.

Позицията на министерството на икономиката обаче е, че увеличаването на дела на ВЕИ не трябва да става отделно от развитието на елекропреносната мрежа. Така се увеличава и рискът от забавяне или отказ за присъединяване на нови мощности към мрежата, което пък ще оскъпи допълнително проектите. Всъщност проблемът с готовността на мрежата да поеме новите "зелени централи" отдавна се коментира в бранша, но за пръв път намира отражение в решение на централната власт.
Държавата смята да подкрепи и инвестициите в нови газови централи, които ще бъдат необходими за балансиране на производството на вятърните централи, които зависят от метеорологичните условия. Според Трайков краткосрочните мерки, които трябва да бъдат изпълнени незабавно, са изграждане на реверсивните газови връзки и на междусистемни връзки със съседните страни, както и разширяване на капацитета за съхранение на синьо гориво.

По-пестеливи

По най-груби сметки резултатът от прилагането на стратегията ще е спестяване между 1 и 2 млрд. евро годишно от енергийни разходи при същото потребление на енергия, но само ако бъде изпълнена втората важна част от нея - намаляване на енергийната интензивност на българската икономика. Едно от слабите места на българския енергиен баланс са големите загуби на енергия в процесите на производството, трансформирането и транспортирането й до крайните потребители, отчитат в бранша. Съотношението между получената енергия и вложените ресурси е 49% за България, докато за Европа то е 64%.
"Потреблението на ВЕИ през 2008 г. се равнява на малко над 1 млн. тона нефтен еквивалент. Ако засилим политиката на енергоспестяване ще трябва да добавим към възобновяемите източници още 66%, а ако запазим сегашното ниво на ефективност, ще трябва да удвоим това количество", посочи министър Трайков.
Министерството на икономиката и енергетиката не се отказва и от развитието на нови ядрени мощности, които имат практически нулеви въглеродни емисии, но ангажиментът на държавата към тях ще е основно в оказване институционална подкрепа. Това вече беше записано и в управленската програма на правителството по отношение на проекта "Белене", за който се търсят частни инвеститори.

Сега остава да се направи следващата стъпка – бързо приемане на стратегията. В нея обаче трябва да влязат и решенията на и след срещата в Копенхаген, където ще се определи новия регламент за борба с климатичните промени. Защото България не може да си позволи да стои встрани от света и да се съобразява с едно или друго лоби. Независимо колко силно е то.

Автор: Панайот Ангарев

Go back BG Online