Организираната престъпност и корупцията са причина за падането на повечето от правителствата
(БТВ) - 2003/9/6
Това е мнението на американския посланик Джеймс Пардю, което той изрази на международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа".

Американсикят посланик Джеймс Пардю заяви, че повечето от правителствата в Югоизточна Европа са падали от власт, защото не са се справяли с организираната престъпност и корупцията.

Американският посланик каза това на международната конференция "Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа", организирана от Центъра за изследване на демокрацията.

"Организираната престъпност и корупцията са практически и политически въпрос във всяка страна. Хората от демократичните общества искат върховенството на закона да надделее и очакват правителството да се справи с организираната престъпност и корупцията. Не едно правителство е било свалено от власт, защото се е провалило да оправдае обществените очаквания, свързани с организираната престъпност и корупцията", заяви американският посланик у нас Джеймс Пардю.

За справяне с тези явления са необходими отговорност на правораздаването, прозрачност на финансовите дела, функциониращи правораздавателна и съдебна система.


Go back BG Online