Димитър Калчев - разговор
(БТВ) - 2003/6/16


Водещ Иво Инджев:
Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате "В десетката..." -
предаване на Би Ти Ви. В студиото е министърът на държавната
администрация Димитър Калчев. Здравейте. Имахте здравословен
проблем. Може би това е една от първите ви по-големи медийни
изяви след този период, тъй че се е насъбрало вероятно...
насъбрали са се много поводи да говорим. Един от тях е реформата
в администрацията, за която вие отговаряте в българското
правителство. Най-напред вярно ли е, че има критики спрямо тази
реформа от страна на Европейския съюз?
Димитър Калчев, министър на държавната администрация:
Господин Инджев, тази реформа не е отсега. Ние миналата
година направихме една корекция на Закона за държавния служител,
но общо взето оценката е, че тези леки корекции, които бяха
направени в началото на 2002 г., не отговарят на изискванията на
европейското законодателство, свързано с държавната служба.
Това наложи да направим една много сериозна преработка на
закона. Бяха привлечени специалисти, професори, доценти от
Софийския университет по административно право. Бяха привлечени
"Коалиция 2000", Комисията за борба с корупцията и много, много
други институции, които на пръв поглед... и досега не бяха
вземали участие в такива разработки. Това... мисля, че се получи
един доста добър закон. Трябва да кажа, че някои от нещата в
закона, някои твърди постановки в закона сигурно няма да се
харесат на много хора и може би няма да е чак толкова
безболезнена реализацията на този закон и вкарването му в
действие.
Водещ:
Особено в частта му за държавния служител.
Д.Калчев:
...държавния служител - Законът за държавния служител -
първото и най-важното това е задължителният ход в държавната
служба да става с конкурс. И сега има като препоръка такова
изискване, но то на много места не се спазва. Вие се сещате и
нашите зрители се сещат защо това не се прави. Сега категорично
с въвеждането на този закон това вече няма да е възможно да
става. И доста сериозни ограничения ще има за лица, които по
различни причини - личностни, политически, корпоративни или
други, по една или друга причина трябва да попаднат в държавната
администрация - те могат да попаднат при положение, че имат
необходимите качества и това ще бъде задължително за всеки,
който за първи път отива на държавна служба или за пръв път
влиза в определена администрация.
Водещ:
Какъв е вашият отговор на критиките на опозицията, че
противно на предизборните обещания на политическата сила, която
в момента управлява, държавният апарат е раздут. Има ли нещо
вярно в това?
Д.Калчев:
Не, държавният апарат не е раздут. Ние направихме миналата
година... по-миналата година, всъщност в края на 2001 г., едно
намаление механично с 10 процента, едва ли не ние орязахме
навсякъде с 10 процента и отчетохме, че свършихме добра работа.
Съкращението... виждам, че и нашите съседи - и в Румъния, и оня
ден беше на посещение господин Гещаковски, министър на
държавната администрация на Македония - и там действат по същия
начин. Не е това решението за намаляване апарата на държавната
администрация. Защото ние намаляваме примерно 10 процента,
въвеждаме закони съгласно европейското законодателство, които
искат например създаване на нови институции независими, които...
или държавни, или контролни други органи, които да следят за
изпълнението на тези нови закони съгласно европейското
законодателство. И ето отново се получава допълнителен
административен апарат. Същото сега ще се получи с новия закон,
който ще бъде готов до есента - закон, много сериозен закон, с
който ще има много големи проблеми по приемането му, тъй като
там ще се засегнат много интереси - и корпоративни, и всякакви,
и фирмени, затова... това е Законът за обществените поръчки.
Изискването е да се създаде независима агенция, агенция, която
да контролира спазването и да управлява процесите, свързани с
обществените поръчки. Лично мое мнение е, че и да се създаде
агенция, тя не може да бъде независима, и то не е мое мнение.
Съгласно чл. 36 от Закона да администрацията всеки ръководител,
дали ще бъде председател на агенция, министър или зам.-министър
все е зависим, все е държавен служител. Само още една дума -
защо не трябва механично да става намаляване на администрацията?
Практиката на Западна Европа, която вече е минала през сериозни
изпитания, е показателна. Това става за сметка на аутсорсване
на дейности, изваждане на дейности от административни услуги,
които се извършват от държавни служители в държавната
администрация, и предоставянето им на концесионни принципи на
частни фирми. Но ние все още живеем с представите от миналото,
когато като кажеш, че ще дадеш определена държавна услуга на
частна фирма, те гледат с недоверие и си мислят, че може би там
има нещо... Опитът на Австрия в това отношение - може би никой
не обръща внимание на Австрия като по-малка страна в Западна
Европа, но те намалиха за последните три години с 30-40 процента
държавната си администрация. И не механично рязане - тази
година 5, другата година - 10 процента, а с реално извършване на
административни услуги, които се дават на концесионни принципи
на частни фирми, тъй нареченото аутсорсване.
Водещ:
Да, тъкмо съкращаване на работни места обаче, както сам
знаете много по-добре от мен, е болезнено и то има и политически
подтекст. Възможно ли е критиките към вас, които се чуват и в
средите на управляващите, да бъдат използвани срещу вас като
министър при евентуален ремонт на кабинета и вие съответно, ако
се изразя по-остро, да бъдете, да станете жертва на подобна...
Д.Калчев:
Вижте, аз много трудно мога да се повлияя и предните ми два
мандата като кмет, и като председател на Националното сдружение
на общините показаха, че аз трудно се влияя от политически
влияния. Не случайно не съм и член на никоя партия до момента.
Мисля, че човек трябва да си върши съвестно работата и да
изпълнява това, което му е възложено. А кой къде ще бъде в
държавната администрация или навън, вие знаете, че има варианти
най-различни. Аз наистина съм поканен като експерт от
министър-председателя, старая се да си върша работата и ако той
има забележки естествено няма нужда даже да се правят кадрови
промени - има си много елегантен и достоен начин човек да се
изтегли.
Водещ:
Да, питам ви, защото днес в средствата за информация,
цитирам проф. Герджиков, председателя на Народното събрание,
който говори за вероятен ремонт на кабинета и споменава няколко
успешни министри, между които вие не сте споменат.
Д.Калчев:
Сигурно успехите във външната политика във връзка с поканата
за НАТО, присъединяването към Европейския съюз така, общо
взето, отдели някои министри и ги постави на доста по-високо
ниво, и това е заслужено според мен. Така че аз не... държавната
администрация е черна работа и тя трябва да се работи всеки
ден. Там сериозни външни ефекти няма и трудно може да се направи
такъв достоен имидж, защото все още в съзнанието на нашия народ
е това, че администраторите - това са хората, които пречат,
това са хората, които не са отзивчиви, административните услуги,
които се предоставят, не са на достатъчно високо ниво, и има
много голяма истина в това, което се казва, затова се наложи и
такъв сериозен ремонт на Закона за държавния служител,
включително с участие на много донори, с английското
външноикономическо министерство, което инвестира 3 милиона
долара безвъзмездна помощ в един проект за оценка на трудовото
изпълнение на кадрите в администрацията и за да може на база на
тези оценки и да се освобождават, а не както е досегашното
положение - щом си държавен служител, едва ли не по-високи
защити имаш, отколкото Кодексът на труда предвижда за болни, за
майки с деца и т. н. Това просто е недопустимо.
Водещ:
А вярно ли е, че част от вашите функции като министър са
били иззети и предадени на друг - цитира се например главният
секретар на Министерски съвет Севдалин Мавров и това плод на
някакъв конфликт ли е?
Д.Калчев:
Не, защото ние така или иначе с господин Мавров... аз
независимо от... в публичното пространство се появяват малко,
как да кажа, клюкарски информации, ние работим изключително
добре...
Водещ:
Именно давам ви възможност да изясните...
Д.Калчев:
Ние работим в една администрация. Министерството на
държавната администрация не е обособено като самостоятелно
министерство и с главния секретар работим с едни и същи... не с
едни и същи, а с определени дирекции в Министерския съвет.
Винаги при едно недобросъвестно отношение може да се каже, че
има застъпване на дейности, интереси и т. н., което не е така,
защото главният секретар работи с главните секретари на всички
министерства, той подготвя всички материали с най-голямата
дирекция, която е в Министерския съвет - дирекция
"Правителствена канцелария" - всички материали, които се внасят
за заседанията на Министерския съвет, докато аз работя за съвсем
други структури. Аз работя с държавна администрация,
регионалните власти, областните управители, бюджет, финанси,
имам 52-ма второстепенни подразпределители с бюджета, от които
28 са областните администрации, нещо много сериозно, така че ние
нямаме чак толкова много допирни точки, но външно... понеже
работим в една администрация, в една сграда даже, може някой да
спекулира.
Водещ:
Питам ви, защото не вярвам да е спекулация това, което казва
бившият вицепремиер Костадин Паскалев тук и в това студио - че
върху вас се упражнява известна форма на натиск, може би не
цитирам точно по памет, но това беше смисълът на неговото
потвърждение на вече негови предишни изявления, според които на
вас ви се създава един дискомфорт в правителството и има
вероятност това да прерасне в нещо по-сериозно.
Д.Калчев:
Вижте, аз страшно много уважавам господин Паскалев, ние сме
работили с него от много години, бяхме в ръководството на
Националното сдружение, той ме смени на поста председател на
Националното сдружение на общините. Той е един много ерудиран
човек, много експанзивен и вероятно това, което се прави в
момента като възможност и като инициатива, сигурно не му харесва
и по някой път и аз трудно се справям с някои задачи по
простата причина, че правомощията, които имаме, не са чак
толкова неограничени, и в този смисъл може да се помисли. Работи
на външното икономическото министерство на Англия, работи една
работна група преди една година доста време при нас именно с
оглед да се изяснят правомощията на всички в структурите на
Министерския съвет. Дадоха се много сериозни предложения. Мисля,
че тези предложения ще бъдат взети предвид - това са независими
експерти, работили дълго време в държавната администрация на
Англия, минали навсякъде. Така казваме уж убедително, че ние се
опитваме да копираме английския модел на администрацията,
въпреки че нашите консултанти ни съветват от Англия да не го
копираме чак толкова...
Водещ:
Защото е по-специфичен.
Д.Калчев:
Защото е по-специфичен и защото май никъде, включително и
във Великобритания, не си харесват държавната администрация в
такъв вид, в какъвто е. Така че може би в този смисъл - малко
разширени правомощия, и то не за власт. Някой ще каже - този
говори за власт, иска може би повече власт. Става въпрос за
по-бързо и по-динамично изпълнение на задачите, които имаме. Аз
съм го казвал, мисля, че и пред медиите преди няколко седмици -
единственото, това, което ни липсва на нас, е темпо.
Водещ:
Да, ще пробват тази ваша фраза, че...
Д.Калчев:
В рамките на... в частния бизнес решенията трябва да се
взимат веднага, и ако от 10 решения 8 вземеш или 7 добри и в две
или в три от решенията сбъркаш, не се смята за чак толкова лош
рандеман - добре, това е добро. При нас някак си има едно много
голямо презастраховане.
Водещ:
Имате предвид правителството?
Д.Калчев:
Да, много голямо презастраховане и ние мислим детайлно по
въпросите, може би така трябва да бъде на правителствено ниво,
аз не го... но в крайна сметка получава се едно много бавно
придвижване напред, коет... за което трябва да се намери
решение. И в този смисъл говорим за правомощия, а не за властови
ресурс или т. н., това съвсем го нямаме предвид, защото всичко
е мандатно, ние сме за определен мандат, трябва да си свършим
задачите, които са ни поставени, и след туй ще ни сменят други
министри - това е така. Значи, никой не говори за властови
ресурс допълнителен. Значи, говорим за това да имаме такива
правомощия, които ни дават възможност бързо да решаваме
въпросите, защото и без туй процедурите, предвидени в много
закони, са много бавни. И от наша гледна точка, от
административна гледна точка, ако продължим и ние да
създаваме... не казвам пречки, но и ние да бавим процедурите,
става вече нещо много страшно. И затова казвам - темпо, липсва
ни темпо. Иначе много хубави неща станаха. Признаха ни за
пазарна икономика...
Водещ:
Да, кажете, кажете за тези две години, понеже споменахте за
мандата - половината от него изтича на практика, ако все пак се
вземе за отправна точка 17 юни, изборите, макар че де факто
правителството влиза в своите пълномощия по-късно - каква е
вашата оценка за тези две години и смятате ли, че на базата на
свършеното досега има основание да очакваме този кабинет да
изкара своя пълен мандат или може би ще има предсрочни избори
след местните?
Д.Калчев:
Вижте, аз мисля, че този кабинет ще си изкара мандата... и
какво ми дава основание за това? Ще кажа за успехите, но преди
всичко искам да кажа, че всички вотове на недоверие, които се
редуват буквално на всеки шест месеца, колкото е позволено по
закон, стават все по-слабо и по-слабо подготвени. Аз бях целия
ден по време на дебатите на последния вот, срещу... който беше
срещу министър-председателя. Трябва да ви кажа, че аз лично съм
изненадан от изключително слабата подготовка на вота - никакви
сериозни аргументи, никакви сериозни анализи. И той беше по-лошо
подготвен, отколкото предния вот, който беше преди шест месеца,
което ме кара да си мисля, че ако вървят с така отслабваща сила
тези вотове, те просто няма да успеят.
Водещ:
Да, повечето хора обаче смятат... които наблюдават
политиката, че ако има ремонт на кабинета или въобще предсрочни
избори, това няма да е плод на вот на недоверие, а по-скоро на
осъзната необходимост от страна на управляващите, че
общественото доверие е спаднало.
Д.Калчев:
Това е напълно възможно - от управляващата коалиция да се
искат някои и структурни, и някои персонални промени в кабинета.
Аз го намирам за нещо съвсем нормално. Но искам да кажа, че
нещата, които в момента се набиват в очи, просто след
двегодишното управление, това са сериозните успехи - че ние
бяхме признати за пазарна икономика, рейтингът, кредитният
рейтинг се придвижи с едно-две нива нагоре, поканата вече и
фиксираните дати за НАТО и за Европейския съюз... за членство в
НАТО и в Европейския съюз са неминуем успех. Това което, и
всички колеги отчитаме като недостатък, това са примерно все още
проблемите, които имаме с бедността в България, с недостатъчно
приличните, бих казал, да не използвам друга дума, заплати, с
това, че ние започнахме една... един процес на една фискална
финансова децентрализация на местните власти - нещо, което е
изключително важно, което имаме намерение до следващата година
да го проведем на практика. Тази година все пак поради бюджетни
ограничения... независимо, че работната група, която се водеше
от господин Паскалев, свърши една изключително добра работа,
мога да кажа, че за пръв път в България се предлага определяне
на бюджета на разходите по отделните основни пера, които са
вменени от държавата на общините - здравеопазване, образование,
култура и т. н., по обективни критерии, по натурални показатели
- нещо, което американската агенция за международно развитие ни
съветва от 4-5 години и ние не можем да го проведем, на практика
в инициатива "Местно самоуправление" на Американската агенция
за международно развитие работиха много големи специалисти в
местното самоуправление и местните финанси, като проф. Джон
Макълър, проф. Том Спофърт и т. н. Едва работната група, която с
господин Паскалев работи доста време, направи предложение,
което поради бюджетни ограничения не можа да се въведе, но ние
сме твърдо... имаме намерение следващата година това нещо да се
случи. В противен случай ще имаме проблеми с местните власти,
които естествено ще се сменят след изборите на есен, но и това е
една... ние сме я подписали - България е подписала Хартата за
местно самоуправление на Съвета на Европа и тези вменени от
държавата задължителни функции на местните власти трябва да
бъдат обезпечени с ресурси задължително.
Водещ:
А кредитният рейтинг на България в чужбина расте, но
рейтингът на доверието на управляващите в България сред хората
намалява, според оценките на социолозите. Как обяснявате
накратко това явление?
Д.Калчев:
Вижте, за мен... аз много внимателно като кмет тогава следях
процесите в предното правителство. Външните успехи на България
действително са значими, външнополитическите успехи, но хората
обикновено не се вълнуват толкова от външнополитическите успехи
- и членството в НАТО, и членството в Европейския съюз, и
признанието за пазарна икономика - всичко туй е прекрасно. Всеки
обаче гледа личните си доходи, стандарта на живот и според мен
това - очакванията, че бедността, с бедността можем да се
преборим много бързо, именно това е отговорът защо толкова има
проблеми с рейтинга, т. е. рейтингът намаля. За мен това е
обяснението. Все още безработица... действително има известно
намаление, което беше отчетено и от Световната банка много
положително, бяхме похвалени даже за тези два пункта намаление
на безработицата като правителство, но бедността все още в
България е голяма.
Водещ:
Кажете, господин Калчев, за финал, вие сам споменахте в
разговора политическите партии, вие не членувате, но поради
това, че сте избирани с червената бюлетина, за вас... сте
коментиран като човек, свързан по някакъв начин със
Социалистическата партия, а именно след вота на недоверие, за
който също така споменахте преди малко, вие направихте едно
изявление, за което бяхте критикуван в средите на управляващите,
подкрепяйки прогнозата на Сергей Станишев, лидера на БСП, че се
очаква лява вълна на управление. Вие очаквате ли наистина
такава вълна?
Д.Калчев:
Не, аз... малко се перефразираха моите думи, защото аз първо
казах, че не съм виждал... не съм виждал предложението на
господин Станише, и аз наистина не го бях виждал. За лява вълна
трудно може да се говори, но олевява мисленето на хората - това
е истина. Защото тези гарантирани социални осигуровки, тазиЕ
гарантирани не социални осигуровки, а социална сигурност, която
имаше някога, нали, някак си носталгично започва да се връща в
съзнанието на хората и ако тя бъде използвана недобросъвестно,
може да се направят добри... как да кажа, добър имидж, добър
капитал може да се направи от това. В този смисъл искам да кажа,
че, за Е/не се разбира - бел. ред./... ми е трудно да говоря,
защото не съм виждал още нито програми, нито някакви други
сериозни постановки, но олевяване в мисленето на хората има.


Go back BG Online