Финансирането на политическите партии - разговор с Георги Николов
(БТВ) - 2003/6/14

Водещ Георги Коритаров:
Добро утро и добре дошли на г-н Николов. Много се радвам, че
сте в "Блиц".
Георги Николов:
Добро утро.
Водещ:
Г-н Николов, да започнем с това дали точно ви е цитирал Тошо
Пейков: "Тошо и Весела си получиха субсидията, разделиха я по
соломоновски на две и изнудват другите", заради което Тошо
Пейков се е обидил и иска да ви съди?
Г.Николов:
Г-н Коритаров, аз с удоволствие приех да дойда в предаването
ви, макар че темата би трябвало да бъде визитата на президента
на Европейската сметна палата, визията, която той отправи. Но
така или иначе, изненадвам се, че и в друг вестник има материал.
Аз не бих коментирал нито ред от този материал, защото мисля,
че не това е пътят, а трябва да видим какъв е проблемът. Първо.
.
Водещ:
Е какъв е проблемът?
Г.Николов:
. . . искам да заявя, че въпросът, който дискутираме - за
финансирането на изборните кампании и самите партии, изобщо не
бива да се свързва с кандидатура. Преди малко тук споменахте за
управител.
Водещ:
Росен Владимиров изброи много имена, така че. . .
Г.Николов:
Не, не, става дума, че в материала се свързва, едва ли не,
че ние поставяме този въпрос и по-специално аз с кандидатура,
която е издигната за управител на БНБ.
Водещ:
Между другото да напомня, тук пише: едва ли е случайно, че
проблемът възниква, когато се избира управител на БНБ.
Г.Николов:
Аз ще говоря с факти. Просто казах, не бих желал да
коментирам вестниците, а да се срещнем и да разговаряме очи в
очи. . . На шести юни в хотел "Шератон" се проведе кръгла маса
или конференция, организирана от Сметната палата, Американската
агенция за международно развитие, с която ние сме партньор, и
"Коалиция 2000". Датата е провеждането, а подготовката очевидно
е започнала много по-отрано. И на тази конференция, на тази
кръгла маса аз бях предвидил, и това го направих, да споделя
налагащи се законодателни промени във връзка с финансирането и
финансовия контрол на политическите партии, като имам предвид
главно действащия закон.
Водещ:
А промени в Закона за политическите партии или трябва да се
мисли за нов закон за финансиране на политическите партии?
Г.Николов:
Това е моята теза, че финансирането на изборните кампании и
политическите партии трябва да се уреди с отделен специален
закон, но това е една друга тема, която ви предлагам да
дискутираме малко по-късно.
Водещ:
Да, разбира се.
Г.Николов:
Ставаше дума както за налагащите се промени евентуално в
действащия Закон за политическите партии, така и дискусия върху
проектите за закони за политическите партии, които са внесени в
парламента. Откъде възникна проблемът? Съгласно Закона за
политическите партии е посочено, че държавата подпомага партиите
чрез отпускане на субсидия и тази субсидия, обърнете внимание,
се определя ежегодно за политическите партии и коалиции, които
са представени в Народното събрание. Член 15, алинея 2 казва, че
общата сума, която е определена в Закона за държавния бюджет,
се разпределя пропорционално на получените гласове. Министърът
на финансите, съжалявам, че може би камерата не позволява. . .
Водещ:
Ще покажем, просто ей така, аз ще го покажа. Предполагам, че
ще се види по някакъв начин, поне за удостоверяване. . .
Г.Николов:
Ето това е за 2002 година, въпросната субсидия. Министърът
на финансите до съответните коалиции, представени в Народното
събрание, включително и до Сметната палата, е изпратил
разпределението на определената субсидия в Закона за държавния
бюджет 4 милиона и 500 хиляди общо. Повтарям, тя се разпределя
според броя на подадените действителни гласове за партиите,
коалициите на последните избори. На трето място е посочено НДСВ.
За него, съгласно приложението, са подадени 1 милион 952 хиляди
513 гласа, за който брой е определена субсидия в размер на 2
милиона 249 хиляди 080 лева. И тези гласове, 42,74, благодарение
на тях в парламента влезнаха 120 депутати от коалиция НДСВ.
Водещ:
Но това беше коалиция между мандатоносителите, две партии.
Г.Николов:
Така, мандатоносители. . . две партии. И тук аз поставих
въпроса за несъвършенството на сегашния закон, което не е решено
и в новия проект. По-нататък в закона е казано, че за
коалициите, представени в Народното събрание, общата сума, тази,
която вече казах - 2 249 080 в случая, се разпределя между
съставляващите ги партии пропорционално на броя на народните
представители на всяка от тях. Вероятно презумпцията на
законодателя, подчертавам, не съм юрист, да, вероятно
презумпцията на законодателя тогава е била, че всяка коалиция ще
включи определен брой партии и всяка от тези партии ще предложи
свои листи, които след това ще, примерно, бъдат избрани. И
колкото народни представители има от всяка партия, съставляваща
коалиция, такава част. . . ще получи. Аз нося със себе си и
отчета и моля също да го покажете. . .
Водещ:
Да, ще го покажем.
Г.Николов:
. . . за приходите и разходите на политическите партии,
които са внесени в Народното събрание. И ето, движението, първо.
. . Национално движение за възраждане "Оборище" - 1 милион
124 хиляди 540 лева. Моля ви да отворите и на "Партията на
българските жени" - 1 милион 124 хиляди 540. Умножете ги по две
и ще получите точно 2 милиона 249 хиляди 80 лева. И пропуснахте
НДСВ, срещу което - нула субсидия.
Водещ:
Ами, то. . . Това е може би политическа оценка.
Г.Николов:
Аз затова поставих въпроса за несъвършенството на закона,
защото ние отиваме към едно друго състояние - в коалиците ще има
много представители на така наречената гражданска квота. Как ще
разпределяме 120 депутати, примерно, между две или три партии,
няма значение кои са те. Дали няма да стане така, че да започнем
да ги броим - този е към нас, този е. . .
Водещ:
Но това е проблем на закона, не е проблем на двете партии -
"Оборище" и "Партията на българските жени".
Г.Николов:
Разбира се, разбира се, но при това положение, аз няма да
цитирам тук броя на депутатите. Нека да се види съответно едната
и другата партия дали действително имат толкова депутати, които
да позволят да получат по 1 124 540. Да, това действително е
проблем на закона, но това може да се реши като временна мярка с
едно коалиционно споразумение.
Водещ:
Това е техен проблем. Това не е на Сметната палата.
Г.Николов:
Разбира се, че не е на Сметната палата, но не може някой да
ме обвини, че броят на депутатите от двете политически сили,
т.е. партии, трябва да получат субсидия, която е определена за
близо 2 милиона гласа. . .
Водещ:
Защо да не може, ето например, ако се тълкува като
обезщетение за това носители на чий мандат са, може би и повече
пари трябва да получат.
Г.Николов:
Не, вижте, това е друга, политическа оценка, аз се въздържам
от такова. . . Има принцип, принципът на определяне размера на
държавната подкрепа, т.е. на субсидията, трябва да бъде и
принцип на нейното разпределяне между следващите. . .
Водещ:
Но това крие и друга логика. Ние разменихме няколко думи,
преди да влезем в студиото. Например при ситуация на отделяне на
група депутати, както стана в случая с групата НИЕ, как трябва
да става тяхното финансиране? Трябва ли този модел да се прилага
и към такива групи, както беше и в предишни парламенти, когато
се отделяха депутати?
Г.Николов:
Аз затова казах, че си струва темата "финансиране на изборни
кампании и партии" да я отделим, защото ето това е въпросът,
който поставяте, е по-скоро на изборните кампании, защото все
повече и повече, в това съм убеден, в парламента ще влизат и
личности. Сигурно ще дойде време, когато ще имаме и независими
кандидати, избрани предварително. И аз никога не бих желал една
парламентарна група, спечелила определен брой мандати, след това
да се рои на няколко групи, но фактът е факт. При един бъдещ
закон трябва да се помисли и затова, защото. . .
Водещ:
Между другото, това няма ли да стимулира отцепничеството?
Г.Николов:
Защо да го стимулира?
Водеща:
Защото те ще знаят, че така или иначе ще получават пари по
силата на това субсидиране, и ще бъдат много по-гарантирани
като. . .
Г.Николов:
Нормално ли ще бъде, примерно за два милиона гласа,
определена субсидия, след това тази коалиция, примерно, се е
разделила на три нови парламентарни групи, първата коалиция,
която е била регистрирана, да продължава да получава субсидия за
2 милиона гласа.
Водещ:,
Не знам, това е проблем наистина на закона. Все пак вие
казал ли сте това, че Тошо и Весела изнудват другите?
Г.Николов:
Нека да не се изважда от контекста на предните разпоредби,
където е казано, че е разделена субсидията на две.
Водещ:
Да, така е, обаче.
Г.Николов:
Факт е. За изнудването. . . това е 2002 година.
Водещ:
Знаете ли кой влезе в помещението тук? Г-н Тошо Пейков, може
да си помахаме, обаче не знам, дали ще иска да. . .
Г.Николов:
Радвам се, че. . .Може би след това ще се срещнем очи в очи.
Водещ:
Искате ли да си говорим, г-н Пейков?
Тошо Пейков:
Ние имаме друга тема, по-важна и по-конструктивна за
България.
Г.Николов:
Аз също бих желал да се срещнем в отделно време с г-н
Пейков. . .
Водещ:
Ама без секундант.
Т.Пейков:
Разбира се, не.
Г.Николов:
По закона да мислим и заедно как да решим, защото те също са
в тупик какво да правят тези пари, и те ги отчитат, че стоят.
Затова. . .
Г.Пейков:
Не, не сме в тупик. Законът е препоръчал как да се използват
парите. Когато г-н Георги Николов стане законодател и промени
закона, ние ще се подчиним на закона.
Г.Николов:
А не, това са вече други коментари.
Водещ:
Прекрасно завършва "Блиц". Нека продължим след това,
евентуално, ако искате.
Г-н Георги Николов гост на "Блиц" тази сутрин в ефира на БТВ
и на радио "Свободна Европа".


Go back BG Online