България е на 39-о място по ко
(БТВ) - 2008/5/14
Ефективността на бизнеса у нас е по-висока в сравнение с миналата година.

За една година България се е придвижила с две места напред в класацията за конкурентоспособност на икономиките и за тази година вече е на 39-то място от 55-те водещи световни и регионални икономики. Това съобщи Руслан Стефанов, координатор в Центъра за изследване на демокрацията, цитиран от БТА.

Страната ни има най-висок ръст в ефективността на правителството - 29-о място в сравнение с 38-мо място за миналата година, същевременно при показателя "Ефективност на икономиката" се отчита спад от 31-во място през 2007 година на 38-мо място за 2008-а. България е пред страни като Италия, Румъния, Гърция, Украйна, Турция, Полша и Хърватия.

С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за трети път е включена в ежегодната класация на конкурентноспособността на икономиките - IMD World Competitiveness Yearbook 2008.

Ефективността на бизнеса у нас е оценена по-високо в сравнение с предходната година (на 48-мо в сравнение с предпоследното 54-то място през 2007 г.), а по развитие на инфраструктурата България е класирана на 41-о място сред 55-те участници - същото като миналата година.

Изкачването на България от 41-во на 39-о място в класацията през 2008 г. е положителен знак към международните инвеститори за възможностите, които икономиката на страната предоставя в сравнение с други страни от региона.

Все още остават съществени пречки пред развитието на конкурентоспособността на страната, особено що се отнася до спазването на върховенството на закона, лоялната и етична конкуренция, ограничаването на сивата икономика и корупцията в средносрочен план и осигуряването на квалифицирана работна ръка, заявят експертите на Центъра за развитие на демокрацията.

Сравнителните предимства на българската икономика (позиции между първите десет) са в ниските данъци; краткосрочната лихва на кредита; правителствения бюджетен излишък; стабилния валутен курс; добрите приходи от туризма и от преки чуждестранни инвестиции; ръстът на БВП на глава от населението; възнагражденията на мениджърите, където България е на първо място в класацията; доброто развитие на сектора на услугите; инвестициите в телекомуникации като процент от БВП; както и цената на Интернет достъпа.

Класацията показва и областите, които представляват недостатъци за българската конкурентоспособност. Позициите на страната след 50-о място са: дефицитът в текущата сметка; обемът на износа на стоки; инфлацията; директните ни инвестиции в чужбина; застаряването на населението; подкупите и корупцията; правораздаването, етичните практики на бизнеса; задържането на талантливите хора в българските фирми и липсата на трансфер на знания между бизнеса и университетите.

Go back BG Online